CV-sida

Max Lindmark

Max Lindmark

Presentation

Hej! Jag är forskare i marin fisk och fiskeriekologi vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Forskning

I min forskning använder jag statistiska och matematiska modeller för att förstå hur klimatförändringar påverkar tillväxt och storlek av fiskar, och hur detta påverkar population och sammhällsdynamik.

Bakgrund

Education

Dec 2015-2020
Ph.D. in Marine Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences: Climate change impacts on fish communities –how species interactions and fishing mediate physiological responses to climate change

Aug 2014-Sep 2015
MRes Applied Marine and Fisheries Ecology (Distinction), University of Aberdeen

2011-2014
BSc Biology (2:1 equivalent), University of Gothenburg, Sweden. Majority of courses completed with pass with special distinction

Publikationer i urval

Lindmark, M., Huss, M., Ohlberger, J. and Gårdmark, A., 2018. Temperature‐dependent body size effects determine population responses to climate warming. Ecology letters, 21(2), pp.181-189, https://doi.org/10.1111/ele.12880

Lindmark, M., Ohlberger, J., Huss, M. and Gårdmark, A., 2019. Size‐based ecological interactions drive food web responses to climate warming. Ecology letters, 22(5), pp.778-786, https://doi.org/10.1111/ele.13235

Lindmark, M., Audzijonyte, A., Blanchard, J. L. and Gårdmark, A. 2022. Temperature impacts on fish physiology and resource abundance lead to faster growth but smaller fish sizes and yields under warming. Global Change Biology, 28(21), 6239–6253,  https://doi.org/10.1111/gcb.16341

Lindmark, M., Ohlberger, J., and Gårdmark, A. 2022. Optimum growth temperature declines with body size within fish species. Global Change Biology, 28(7), pp. 2259–2271 https://doi.org/10.1111/gcb.16067

Lindmark, M., Anderson, S. C., Gogina, M., Casini, M. 2023. Evaluating drivers of spatiotemporal variability in individual condition of a bottom-associated marine fish, Atlantic cod (Gadus morhua). ICES Journal of Marine Science, 80(5), 1539–1550 https://doi.org/10.1093/icesjms/fsad084

Lindmark, M., Karlsson, M., and Gårdmark, A. 2023. Larger but younger fish when growth outpaces mortality in heated ecosystem. eLife, 12, e82996. https://doi.org/10.7554/eLife.82996


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser; Havsfiskelaboratoriet, gemensamt
Telefon: +46104784173
Postadress:
Havsfiskelaboratoriet,
Turistgatan 5
453 30 LYSEKIL
Besöksadress: Turistgatan 5, Lysekil

Publikationslista: