CV-sida

Michael Bertram

Michael Bertram
Jag är biträdande universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Min forskning fokuserar främst på att förstå hur miljöförändringar drivna av mänskliga aktiviteter påverkar ekologiska och evolutionära processer i vilda populationer. Mer specifikt är jag intresserad av att undersöka om och hur nya typer av kemiska föroreningar stör komplexa egenskaper och beteendeprocesser hos vilda djur, och vilka konsekvenser detta kan få för individer, populationer och samhällen som lever i förorenade ekosystem.

Presentation

Email: michael.bertram@slu.se

Lab website: www.michaelbertram.com

Twitter: @MichaelGBertram

Google Scholar: Michael G Bertram

ORCID: 0000-0001-5320-8444

Publikationer i urval