CV-sida

Mona Wembling

Mona Wembling
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Universitetsadjunkt. Driver en egen firma vid sidan om sedan år 2001. MW Landskapsarkitekt. Odlar sommarblommor för snitt/ försäljning i egna trädgården Erkes Trädgård

Presentation

Formgivning och växtgestaltning:

Arbetar brett från att designa trädgårdar till större projekt i urban miljö i samarbete med etablerade arkitektföretag. Fokus i alla projekt är design och växtanvändning i olika skala. Har de senaste åren komponerat flera större lök- och sommarblomsflor. Bla i Sofiero slottspark och Sölvesborgs stad. Kyrkogårdsfrågor av olika slag har även dominerat arbetsuppgifterna de senaste åren, bla VoU-planer och formgivning av minneslundar, lapidarium och askgravlundar.

Undervisning

Undervisar på 60 % i Växtkomposition, växtkännedom, design och förvaltning. Moviums rådgivare i växtdesignfrågor.
Är kursledare för kursen Växtkomposition Lk0219.

Undervisning genom åren:

Växtmateriallära för åk 1-2. Innefattar kännedom om ett bassortiment av lövfällande lignoser, barrväxter och städsegrönt samt geofyter(lök och knöl).

Växtmateriallära, etablering och vegetationsutveckling för åk 3-4. Innefattar kännedom om ett utvecklat sortiment av lövfällande lignoser, barrväxter och städsegrönt, perenner och sommarblommor. Skötsel, etablering och utveckling

Växtkomposition. Kompositionsprinciper och gestaltning av parkrum och trädgård. Utformning av idéträdgårdar.

Färg- och Formlära för trädgårdsingenjörer-design. Grundläggande kurs inom rumsgestaltning och färg- och formlära med inriktning på trädgårdsdesign.

Installationer i rummet. Kurs för trädgårdsingenjörer med designinriktning . Fördjupning rumskomposition. Gestaltning av trädgård. Belysningsövningar

 

ANNAN undervisning


o   Stora perennkursen. 2005-2008. Föreläsare och handledare i Peter Gaunitz årliga kurs :

      Kursen riktade sig till yrkesverksamma inom området den yttre miljön. Både

      inom offentliga och privata områden.

o   Perenn- och sommarblomskurs för parkanställda i Falkenbergs kommun. Kursansvarig tillsammans med Mona Holmberg. 2007. Moviums regi.

o   Linnéträdgård på Narva Borggård, Estland. Samarbete med Estnisk landskapsarkitektstuderande. Idéer och projektering. Projektkurs för trädgårdsingenjörer- design.  Workshop i Narva och Sverige. 2008.

o   Återkommande heldagskurser varje år i SKKF (Sveriges Kyrkogårds- och krematorieförbund) regi. Från 2008-. Rubrik hel föreläsningsdag: ’Perenner, prydnadsgräs, skötsel på kyrkogården’.(Allingsås, Höör, Barkarby, Gävle, Karlstad, Eskilstuna, Umeå, Stockholm, Uppsala, Skövde, Växjö etc. etc

o   Användning av natursten i trädgårdar. 2010. Föreläsning för organisationen STAF;

o   Lökturné, Movium våren 2011. Föreläsningsdagar tillsammans med Mona Holmberg. Helsingborg, Göteborg och Uppsala.

o   Utbildningsdagar vårlök, Movium maj 2014

o   Växtfestival vårlökar och vårblommande perenner, 3 dgr i Alnarp. Föreläsningar, guidning. Målgrupp; yrkesfolk som vill fördjupa sig. Våren 2011.Moviums regi.

o   Föreläsning om rosor och deras kompanjoner, Movium roskurs Juni 2012. Fredriksdal, Helsingborg tillsammans med bla Lars-Åke Gustavsson

o   Perennkurs för ykesaktiva 2,5 dgr, Stockholm, Moviums regi. Sept 2012

o   Lökkurs för yrkesaktiva tillsammans med Mona Holmberg, Peter Korn etc Movium regi. Linköping. 2014, Örebro 2019

o   Sommarblomskurs; Moviums regi 2019

o   Perennkurs, heldag. Stångby plantskola 2020

Bakgrund

Anställningar
Ø  Movium, SLU. 1993 - 1996. Kursassistent i Moviums olika kursutbud som vänder sig till praktiserande landskapsarkitekter. Illustrationer och författare till faktablad och Stad&Land - publikationer.

Ø  Universitetsadjunkt, SLU, Alnarp 1997 - 2007

Ø  Tyréns syd, Malmö 2013 - 2014. 

Ø  Egen Verksamhet, Mona Wembling landskapsarkitekt, 2001 - nu (Pågår parallellt)

Ø  Universitetsadjunkt, SLU Alnarp. 140801 - 151130, Växtkännedom och vegetationsbyggnad 1, Vinterkvist, utomhusträdgårdens material och design

Ø  Universitetsadjunkt, SLU Alnarp 160201 - 160630. 

Ø  Universitetsadjunkt, SLU Alnarp 200901 - nu

Arbetsmeriter:

Projektering / gestaltning
 
BOSTADSGÅRDAR

o   Ribershus, Bostadsrättsföreningen Saltsjöbaden. Malmö. Dokumentation och skissförslag. 2007.

o   Bostadsrättsföreningen Rapphönan, 2008. Rådgivning, förslag,projektering.

o   Samfälligheten Paulina, Malmö. Skötsel- och utvecklingsplan. 2010.

o   Kv. Lagern 9. Förslag och färdigställande av bygglovshandling, markplaneringsplan. Malmö. 2010.

o   Gestaltningsförslag Kv. Undret, Malmö. 2013

o   Innergård på gamla Väster, Malmö, 2018

o   Kv Vintergatan, Lund. Förslag gestaltning. 2012

OFFENTLIGA MILJÖER

o   Apelgården, Movium. Idé och projektering samt plantering. Tillsammans med landskapsarkitekt Anders Bramme. 2001

o   Lökplan Sofiero 2002. Utveckling av lökplanteringarna på Sofiero Slottsträdgård. Idépresentation, projektering, beställningslista lök. Medverkan vid plantering.  Visning av lökplantering för allmänheten. Uppdrag av Helsingborgs kommun.

o   Lökplan Sofiero 2003. Utveckling av lökplanteringarna på Sofiero Slottsträdgård. Idépresentation, projektering, beställningslista lök. Medverkan vid plantering.  Uppdrag av Helsingborgs kommun.

o   Lökförslag Slottsträdgården Malmö. På uppdrag av John Taylor.2005. 

o   Sommarblomsprogram Simrishamns kommun. Växtförslag samt beställning av sommarblommor till offentliga sommarblomsurnor och rabatter. 2009.

o   Fylogenetisk Trädgård, Alnarps trädgårdslaboratorium. Förslag, planteringsplaner samt växtlistor. 2009.

o   Mästarrabatten - Uppdrag att formge 2011 års Mästarrabatt. GRO plantskolor och Gröna näringens riksorganisation. Förslag, plantering, skötsel samt illustrationer till 2011 års rabatt. www.mastarrabatt.se

o   Kryddträdgård i Arvikas offentliga stora park, Sågudden, Arvika. Etapp 1 anlagt 2012.

o   Rondell med perenner o lök. Trelleborg Anlagt 2012

o   Växtförslag lekplats med inriktning odling, Gyllins trädgård, Malmö. 2013.

o   Gestaltningsförslag, konceptuella rum med fokus på vegetation och biotoper, Älmhult. 2014

o   Växtförslag Slotsvångskolan, Helsingborg. 2014

o   Magnolialund - woodlandplantering i Tivoliparken intill nya orangeriet, Kristianstad.  Anlagt september 2014

o   Lorensdal, gestaltning av konferenscenter. Idéförslag.2014

o   Perennplantering Östervångsparken, Trelleborg. Finplantering. Anlagt 2014

o   Växtförslag Takvegetation. Kv. Stettin, i samarbete med Andersson & Jönsson landskapsarkitekter., Stockholm.

o   Växtförslag regnbäddar. Norra Djurgårdstaden. i samarbete med Andersson & Jönsson landskapsarkitekter

o    Kv. Gäddorna, Malmö stad. Växtförslag: Idé, utformning, växtförslag på stora planteringsytor, med biotopanpassad profil. Växtkonsult i samarbete med C-Landskap och Malmö stad. Anlagt 2021 - nu.

o   Växtförslag Biofilter, gatumiljö, Kv. Gäddorna. Växtkonsult i samarbete med C-Landskap och Malmö stad..Anlagt 2019.

o   Det stora vårfloret Sofiero slottspark.2016. Planering, idé, beställningslistor och anbudsförfarande - 150-års-jubileum

o   Det stora sommarblomsfloret Sofiero slottspark. 2016. Planering, idé, beställningslistor och anbudsförfarande - 150-års-jubileum

o   Förslag Jubileumsträdgården, Sofiero. Anlagd våren 2016. Invigning av Kungaparet.

o   Järnvägsparken i Trelleborg-. Idé, plan och planteringsförslag. Projektering av Sigma. Beställare Trelleborgs kommun. Anlagd hösten 2016.

o   Ideer till gröna stråk och grönområden. Sydöstra Höganäs. Utredningsarbete med idéer, skisser, planer och visoner om grönområden och stråk inför nytta byggande i Långaröd, Höganäs. Hösten 2016

o   Planteringsförslag Sinnenas trädgård. Tivoliparken, Kristianstad

o   Gränstorpsparken, Trelleborg 2019, förslag. Anläggs hösten 2022.

o    Allards park, Örebro. Ny skuggplantering, 2019

o   Sommarflor, vårflor, höstflor, Haninge kommun 2017 - 2020

o   Förslag Jubileumsrabatt Blomsterfonden, samt Drottning Silvias stig. Liseberg, Stockholm 2020. Anläggs våren 2022

o   Vårflor Sofiero Våren 2021. Planering, idé, beställningslistor och anbudsförfarande.

o   Växtförslag rododendronplantering, rododendrondalen Sofiero. 2021

o   Sommarblomsprogrammet, Sölvesborg 2021.

KYRKOGÅRDAR

o   Växtförslag, Revinge minneslund. 1995

o   Växtgestaltning Lilla Beddinge kyrkogård, tillsammans med Anders Bramme. 2003.

o   Förslag och beskrivning utveckling av Rängs Prästgårdspark, 2010

o   Förslag Trädförnyelse Källstorps kyrkogård, Källstorp församling 2011.

o   Förslag Trädförnyelse Tullstorp kyrkogård. Källstorps församling. 2011.

o   Lapidarium på Sibbhults kyrkogård, idéskisser samt projektering. Anlagt 2012

o   Förslag askgravlund Saxemara Kyrkogård. 2011.

o   Förslag minneslund Steninge kyrkogård, Harplinge Församling. 2011

o   Förslag och projektering Minneslund samt Askgravlund, Norrvidinge kyrkogård. 2012. Minneslund anlagd 2012.

o   Tillgänglighetsplan, Norrvidinge kyrkogård. 2012

o   Förslag Ny parkering, Norrvidinge kyrkogård. 2012.

o   Vou-plan (Vård- och utvecklingsplan) Östra Torps kyrkogård. Källstorps församling.2013.

o   Förslag ny allé Hemmesdynge kyrkogård. Källstorps församling. 2013. 

o   Förslag ny allé och gestaltningsförslag Källstorps kyrkogård Källstorps församling. anlagd 2016.

o   Vård- och underhållsplan, Hemmesdynge kyrkogård, 2018

o   Förslag Askgravplats, Östra Torps kyrkogård. Anlagd 2018

o   VoU-plan Södra Åby kyrkogård. Källstorps Församling. 2019

o   Ny trädkrans Södra Åby Kyrkogård. 2019

o   Pågående: Minneslund. Äspö Kyrkogård

UTSTÄLLNINGSTRÄDGÅRDAR

o   Lågallergen Trädgård. 1997. Utställningsträdgård Bo 97 i Staffanstorp. Utformning och projektering samt plantering. Haaks Stenhus. Visningar och föreläsningar under mässans gång. Medverkan i Tv-programmet ’Gröna Rum’. Permanent trädgård.

 

o   Utställningsbalkonger Bomässan H 99. 1999. Utformning och projektering.  Uppdrag av Movium. Medverkan i ’Gröna Rum’.

o   Marin Trädgård. Utställningträdgård Bo01, 2001. Malmö. Uppdrag av Movium och LB-hus. Idé, projektering och plantering. Permanent trädgård. Prisbelönad.

o    Mästarrabatten. 2011.

PRIVATA TRÄDGÅRDAR
Förslaghandlingar till ca 50 trädgårdar 1997 - 2021. Olika omfattning och skala

Handledning

Handleder kandidatarbeten och masterarbeten

Publikationer i urval

BÖCKER

Vägen till allén. 1995. Stad- och Landrapport, Movium. Bengtsson,R, Bucht, 

Grönare liv för allergiker. 1998. Informationsförlaget. Idéer, text och illustrationer. Tillsammans med Jansson, E, Sörensen, A-B.

Tulpan. 1999.’ Med en enkel tulipan… Tjörnedala trädgårdsförening. Tillsammans med; Berglund, K, Lorentzon K, Lundquist, K, m fl. Medverkan i Tv programmet ’Gröna Rum’.

Minnenas trädgård. 2008.Text, idéer och illustrationer. Tillsammans med Sörensen, Ann-Britt. Movium.

Trädgård för alla. 2009. Susanna Widlund. Icaförlaget. Mona Wembling: Granskning, idéer och illustrationer.

Skuggväxter. 2009. Susanna Widlund. Icaförlaget. Mona Wembling:  Idéer och illustrationer.

Den naturlika Trädgården. 2010. Susanna Widlund. Icaförlaget. Mona Wembling: Idéer, illlustrationer och växtlistor.

Natursten i trädgården. 2012. Mona Wembling. Ica bokförlag. Text och 

illustrationer. Foto: Anette Åberg

FAKTABLAD

Allergi- och stadsgrönska. 1997. Tillsammans med Ann-Britt Sörensen. Gröna Fakta, Movium.

Vindskydd. 1999. Fakta Trädgård-Fritid, SLU, Ultuna.

Prunkande balkonger – även för allergiker.2000. Gröna Fakta

Regnbågen, 2000. Tillsammans med Jansson, E. Fakta Trädgård - Fritid, SLU, Ultuna.

Vårlökar. 2007. Tillsammans med Lorentzon, K. Gröna Fakta, Movium.

      TIDSKRIFTER

Trädgårdsförslag 2001-2002, Allas veckotidning. Idé, illustration och skisser.

Fyra rabattförslag i tidningen Natur & Trädgård. 2010.

Återkommande skribent i villatidningen ’Villaliv’. 2010-2015

Krönika, Tidningen Sten. 2015

RÅDGIVNING

Movium rådgivare, växtkomposition och växtval. Movium Direkt.  2006-, 

Rådgivare, Fråga Alnarp, sydsvenska dagbladet. 2006-2007

Rådgivare till ett större antal privata trädgårdar

ÖVRIGT

o   Jurymedlem Siennapriset, 2011. Pris i syfte att främja god utemiljö i offentlig miljö. Presentation Nov. 2011

 

UTMÄRKELSER

o   Bo01- Hedersomnämnade; Tävlingen Gröna gårdar- vilda grannar. 2001.

o   Nominerad till stadsbyggnadspriset för Järnvägsparken, Trelleborg 2016


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp