CV-sida

Mulatu Geleta Dida

Mulatu Geleta Dida
Jag är aktivt engagerad i domesticering och uppfödning av Lepidium campestre (field cress) som en framtida industriell olja och fånga grödor för Sverige och bortom. Parallellt med detta, jag är också involverad i utvecklingen av genomiska instrument och medel som kan bidra till att spåra domestication av denna art. Min andra stora forskning handlar om Guizotia abyssinica (noug), en oljeväxta som främst odlas i Etiopien, med fokus på oljebolag och kvalitet samt fotoperiodens känslighet.

Länkar


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415593
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp

Publikationslista: