CV-sida

Naomi L.P. Keehnen

Naomi Keehnen
Läs mer om Naomi L.P. Keehnen på engelska.

Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala