CV-sida

Niklas Nordquist

Niklas Nordquist
Forskningssekreterare vid Planeringsavdelningen

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Enhetschef vid Planeringsavdelningen; Enheten för forskning
Telefon: +4618672228, +46722366601
Postadress:
Planeringsavdelningen
Box 7070
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala