CV-sida

Nilla Nilsdotter-Linde

Nilla Nilsdotter-Linde

Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +4618671431, +46706627405
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala