CV-sida

Nils Högberg

Nils Högberg
Docent

Presentation

Jag arbetar med genomik hos vedsvampar och bakterier med hjälp av bland annat genfamiljsanalys och transkriptomanalys av vednedbrytning, mineralvittring och fruktkroppsbildning. En populationsgenomisk ansats används för att hitta delar av hussvampens genom som har utsatts för intensiv selektion. Genom analys av bakterier inriktar sig på deras antagonistiska interaktioner med patogena svampar.

Ett annat forskningsintresse innefattar hur fertiliteten hos tropiska jordar kan förbättras genom kompostanvändning och växtföljd. Mikrobiella förändringar i marken följs genom molekylära studier av bakterier och svampar.

Några pågående projekt:

  • Hussvampens genom  
  • Populationsgenomik hos hussvampen, Serpula lacrymans 
  • Mikrobiella samhällen i tropiska tropiska jordbrukssystem  
  • Bakteriers antagonism mot växtpatogener i ett genomperspektiv

Kontaktinformation

Prefekt, Forskare FLK vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +4618-671875
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala