CV-sida

Odd Höglund

Odd Höglund

Presentation

Jag utbildade mig till veterinär vid SLU (examen år 1995). Efter ett par år med erfarenheter från olika arbetsplatser och inriktningar inom det breda veterinäryrket arbetade jag snart endast med sällskapsdjur. 1997-1998 arbetade jag som klinikveterinär i England, därefter på Regiondjursjukhuset i Helsingborg och efter det sju år på Arninge Djurklinik i Täby. Det blev således drygt tio år som kliniker inom privat smådjurssjukvård.

2007 sökte jag mig tillbaka till SLU och påbörjade min forskarutbildning. Jag disputerade 2012 (länk till avhandling). Halva avhandlingen handlade om utveckling av en resorberbar medicinteknisk produkt för att åstadkomma hemostas, i princip ett buntband modifierat för att förhindra blödning. Andra halvan av avhandlingen handlade om mätning av kirurgisk stress i syfte att utvärdera och jämföra olika kirurgiska metoder.

Docent inom ämnesområdet veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning smådjurskirurgi (Veterinary Science with focus on Small Animal Surgery) sedan december 2016. Ämnesansvarig Smådjurskirurgi sedan 2018 tillsammans med professor Franck Forterre.

Undervisning

Jag undervisar i ämnet kirurgi (framförallt mjukdelarnas kirurgi) på smådjur vid Institutionen för Kliniska vetenskaper. Undervisningen varvas med forskning. Undervisningen är riktad till studenter på veterinärprogrammet vid SLU med enstaka andra undervisningsuppdrag på SLU och Uppsala Universitet.

Forskning

Min forskning är inriktad på att utveckla och utvärdera nya resorberbara kirurgiska produkter med syfte att skapa snabbare, enklare och säkrare kirurgi (Research & Development). Området resorberbara polymerer är ett eget forskningsområde där jag samarbetar med forskare både vid Uppsala Universitet och KTH i Stockholm. Mycket av utvecklingsarbetet har möjliggjorts genom samverkan med medicinteknisk industri i Uppsala och USA.

Det andra forskningsområdet är mätning av kirurgisk stress. Objektiva metoder behövs för att utvärdera nya kirurgiska metoder. All kirurgi triggar en stressreaktion hos patienten. Denna stressreaktion kan mätas och användas för att jämföra olika kirurgiska tekniker eller olika anestesiprotokoll.

Institutionen utför viss extern uppdragsforskning där jag deltagit.

Aktuell forskning
1. Utvecklingen av ett kirurgiskt självlåsande implantat i resorberbart material.
Den första produkten syftar till att förhindra blödning. Ytterligare produkter under utveckling syftar till urologisk och ortopedisk användning. Hur ska implantat vara konstruerade i detalj? Vilka materialval är optimala, både ur användarsynpunkt och också tillverkningssynpunkt?
2. Mätning av intraoperativ kirurgisk stress
Frekventa intraoperativa mätningar av blodtryck och hjärtfrekvens visar att förändringar av parametrarna är väl korrelerade till olika moment under operationsförloppet. Jämförelser visar också på skillnader mellan olika kirurgiska tekniker. Vilka biomarkörer för stress kan användas för jämförelse av olika delar ett kirurgiskt ingrepp eller för jämförelse av olika kirurgiska tekniker? Kan dessa markörer kopplas till andra fysiologiska registrerbara förändringar?

Samverkan

Ny kunskap och nya upptäckter ska komma till nytta i världen utanför akademin. Samverkan och kommersialisering är viktiga beståndsdelar i vårt arbete på SLU (Samverkan vid SLU). Jag har grundat och driver företag med syfte att kommersialisera forskningsresultat och bevaka IP-rättigheter (www.LigaTie.com).

Min samverkan med medicinteknisk industri sker framförallt med företag i Uppsala och USA. En uttalad strategi på SLU är att våra forskningsresultat ska synliggöras på Wikipedia, vilket också är viktigt för samverkan. Jag har författat den här artikeln om kirurgisk stress

Jag har gått igenom den utbildning för kommersialisering av forskningsresultat som erbjuds av Uppsala Innovation Centre (www.uic.se).

Handledning

Doktorander som jag handleder
Karolina Enlund: Forskningsprojekt omfattar en kartläggning av svenska hundägares och veterinärers erfarenheter, rutiner och attityder kring profylaktisk hemtandvård på hundar. Huvudhandledare är docent Ann Pettersson. 

Karolina Engdahl. Doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi. Huvudhandledare är professor Ulf Emanuelson.

Publikationer i urval

 • Resorbable Self-Locking Implant for Lung Lobectomy Through Video-Assisted Thoracoscopic Surgery: First Live Animal Application. Rogério Luizari Guedes*, Odd Viking Höglund,* Juliana Sperotto Brum, Niklas Borg, Peterson Triches Dornbusch. *Equal contribution to this study.  http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1553350617751293
 • Ligation of the mesovarium in dogs with a self-locking implant of a resorbable polyglycolic based co-polymer - a study of feasibility and comparison to suture ligation Matheus Roberto da Mota Costa; André Lacerda de Abreu Oliveira, PhD; Renato Moran Ramos, PhD; Leonardo Waldstein de Moura Vidal; Niklas Borg; Odd Viking Höglund                                             http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-016-2042-2 
 • Students’ perception of the use of a Laser pointer for Intraoperative Guidance in Feline Castration. J Veterinary Medical Education. Märit Badman, Katja Höglund, Odd V Höglund. http://jvme.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/jvme.0515-084R2 
 • Online dosimetry for temoporfin-mediated interstitial photodynamic therapy using the canine prostate as model. Johannes Swartling, Odd Höglund, Kerstin Hansson, Fredrik Södersten, Johan Axelsson, Anne-Sofie Lagerstedt. J. Biomed. Opt. 21(2), 2016. http://spie.org/Publications/Journal/10.1117/1.JBO.21.2.028002
 • Chromogranin A and cortisol at intraoperative repeated noxious stimuli: Surgical stress in a dog model. Odd Viking Höglund, Ragnvi Hagman and Mats Stridsberg. SAGE Open Medicine 3:2015
  http://smo.sagepub.com/content/3/2050312115576432.full.pdf
 • Increased concentrations of Serum amyloid A in dogs with sepsis caused by pyometra. Supranee Jitpean, Ann Pettersson, Odd V Höglund, Bodil Ström Holst, Ulf Olsson and Ragnvi Hagman. BMC Vet Research, 2014, 10:273
  http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12917-014-0273-9.pdf
 • Ligation of the spermatic cord in dogs with a self-locking device of a resorbable polyglycolic based co-polymer – a long-term follow-up study. Odd V. Höglund, Jessica Ingman, Fredrik Södersten, Kerstin Hansson, Niklas Borg and Anne-Sofie Lagerstedt. BMC Research Notes.2014, 7:825 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-0500-7-825.pdf
 • Intraoperative Changes of Blood Pressure, Heart Rate, Plasma Vasopressin and Urinary Noradrenalin during Elective Ovariohysterectomy in Dogs – repeatability at removal of first and second ovary. Veterinary Surgery, 43 (2014), 852-859 Odd V Höglund, Ragnvi Hagman, Kerstin Olsson, Ulf Olsson, Anne-Sofie Lagerstedt. DOI: 10.1111/j.1532-950X.2014.12264.x
 • Chromogranins can be measured in samples from cats and dogs. Mats Stridsberg, Ann Pettersson, Ragnvi Hagman, Christoffer Westin, Odd Höglund. BMC Research Notes.2014, 7:336 http://www.biomedcentral.com/1756-0500/7/336

Länkar

Research Gate       http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/                                          http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/publications/

Google Scholar    https://scholar.google.se/citations?user=AoYn05EAAAAJ&hl=sv

LinkedIn              https://www.linkedin.com/in/odd-viking-höglund-20734426/  

PubMed                 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/browse/collection/50251327/?sort=date&direction=descending

ResearcherID        I-2492-2016 http://www.researcherid.com/rid/I-2492-2016

 

 

Övrigt

Sakkunnig granskare av vetenskapliga artiklar inför publicering i olika vetenskapliga tidskrifter.

ERASMUS-representant för internationellt lärar- och studentutbyte.


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjurskirurgi
Telefon: 018-671328
Arbetsbeskrivning: Kirurgi kastration sällskapsdjur ligeringsteknik innovation resorberbar medicinteknisk produkt LigaTie® Soft tissue surgery, companion animals, resorbable medical device, surgical stress
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala