CV-sida

Örjan Berglund

Örjan Berglund
Forskare och Agronom med extra fokus på torvjordar och växthusgasavgång från marken, men även inom markstruktur och svensk humle.

Presentation

Jag forskar inom området växthusgasavgång från odlade torvjordar. Just nu är fokus på hur packning samt fosfor och kalium gödsling påverkar växthusgasavgången. Några av de senaste projekten är Magge-pH, Peatwise, RECARE och CAOS.

Undervisning

Undervisar på ett par kurser, bla Marken i Odling och Växtproduktion –mark & grödor.

Forskning

Mitt största fokus ligger på att hitta åtgärder för att minska växthusgasavgången från torvjordar, men även att med GIS identifiera lämpliga platser för återvätning. Just nu sker den mesta forskningen på vårt försöksfält i Broddbo ca 3 mil norr om Uppsala, där vi har försök på torvjord som undersöker, kalk, sand, olika gräs, packning, olika nivåer av P och K och dess påverkan på växthusgasavgång och skörd.

Samverkan

Inom samverkan så undersöker nya digitala verktyg för att förbättra samverkan mellan SLU och avnämare.

Bakgrund

Jag är uppvuxen på ett lantbruk i norra västmanland och började som agronomstudent 1996 med inriktning mark-växt. Har jobbat på SLU sedan examen 2000 och disputerade 2011. 

Handledning

Jag har varit  huvud och bi-handledare för ganska många kandidat och masterstudenter, oftast med fokus på torvjordar och växthusgasavgång.

Publikationer i urval

Norberg, L., Hellman, M., Berglund, K., Hallin, S., Berglund, Ö., 2021. Methane and Nitrous Oxide Production From Agricultural Peat Soils in Relation to Drainage Level and Abiotic and Biotic Factors. Front Env Sci-Switz 9(78)

Berglund, Ö., Kätterer, T., Meurer, K.H.E., 2021. Emissions of CO2, N2O and CH4 From Cultivated and Set Aside Drained Peatland in Central Sweden. Front Env Sci-Switz 9(25).

Buschmann, C., N. Röder, K. Berglund, Ö. Berglund, P. E. Lærke, M. Maddison, Ü. Mander, M. Myllys, B. Osterburg and J. J. H. van den Akker (2020). "Perspectives on agriculturally used drained peat soils: Comparison of the socioeconomic and ecological business environments of six European regions." Land Use Policy 90: 104181.

Minasny, B., Berglund, Ö., Connolly, J., Hedley, C., de Vries, F., Gimona, A., Kempen, B., Kidd, D., Lilja, H., Malone, B., 2019. Digital mapping of peatlands–A critical review. Earth-Science Reviews (196), 102870..

Mustamo, P., Ronkanen, A.-K., Berglund, Ö., Berglund, K., Kløve, B., 2019. Thermal conductivity of unfrozen and partially frozen managed peat soils. Soil and Tillage Research 191, 245-255.

Berglund, Ö., Jordan, S., Hesse K., and Berglund K. (2019). “Effects of foundry sand addition on yield, penetration resistance and CO2 emission from an agricultural peat soil. Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, EGU2019-5531, EGU General Assembly, Vienna, Austria.

Merit van den Berg, Christian Fritz , Kerstin Berglund, Örjan Berglund, David Campbell, Björn Klöve, Lasse Loft, Poul Erik Laerke, Marja Maljanen, Hannu Marttila, Bettina Matzdorf,  Hanna Silvennoinen. (2019). The PEATWISE project: reducing greenhouse gas emission in drained peatlands while maintaining biomass production. Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, EGU2019-16055, EGU General Assembly, Vienna, Austria.

Berglund, Ö., K. Berglund, S. Jordan and L. Norberg (2019). "Carbon capture efficiency, yield, nutrient uptake and trafficability of different grass species on a cultivated peat soil." CATENA 173: 175-182.

Schwilch, G., Lemann, T., Berglund, O., Camarotto, C., Cerda, A., Daliakopoulos, I.N., Kohnova, S., Krzeminska, D., Maranon, T., Rietra, R., Siebielec, G., Thorsson, J., Tibbett, M., Valente, S., van Delden, H., van den Akker, J., Verzandvoort, S., Vrinceanu, N.O., Zoumides, C., Hessel, R., 2018. Assessing Impacts of Soil Management Measures on Ecosystem Services. Sustainability-Basel 10(12).

Länkar


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618673495, +46707142186
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: