CV-sida

Örjan Berglund

Örjan Berglund
Örjan är agronom och forskare med extra fokus på torvjordar och växthusgasavgång från marken. Han är också verksam inom områdena markstruktur och svensk humle. Örjan har rollen som biträdande koordinator för för programmet Klimat inom SLU:s Fortlöpande miljöanalys.

Presentation

Jag forskar inom området växthusgasavgång från odlade torvjordar. Just nu är fokus på hur packning samt fosfor och kalium gödsling påverkar växthusgasavgången. Några av de senaste projekten är Magge-pH, Peatwise, RECARE och CAOS. Förutom torvjordar så arbetar jag med markstrukturfrågor och har varit med och utvecklat appen "Hur mår min jord?" Vid sidan om min forskning så är jag biträdande koordinator för programmet Klimat, SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Undervisning

Jag har utvecklat och är kursledare för den fristående kursen "Från ax till öl" och undervisar även ett par lektioner i kurserna Marken i Odling och Växtproduktion –mark & grödor.

Forskning

Mitt största fokus ligger på att hitta åtgärder för att minska växthusgasavgången från torvjordar, men även att med GIS identifiera lämpliga platser för återvätning. Just nu sker den mesta forskningen på vårt försöksfält i Broddbo ca 3 mil norr om Uppsala, där vi har försök på torvjord som undersöker, kalk, sand, olika gräs, packning, olika nivåer av P och K och dess påverkan på växthusgasavgång och skörd.

Miljöanalys

Jag är biträdande koordinator för programmet Klimat inom SLU:s Fortlöpande miljöanalys, med fokus på växthusgasemissioner från mark. 

Samverkan

Inom samverkan så undersöker nya digitala verktyg för att förbättra samverkan mellan SLU och avnämare.

Bakgrund

Jag är uppvuxen på ett lantbruk i norra västmanland och började som agronomstudent 1996 med inriktning mark-växt. Har jobbat på SLU sedan examen 2000 och disputerade 2011 med avhandlingen  Greenhouse gas emissions from cultivated peat soils in Sweden 

Handledning

Jag har varit  huvud- och biträdande handledare för flertalet kandidat- och masterstudenter, oftast med fokus på torvjordar och växthusgasavgång.

Publikationer i urval

Norberg, L., Hellman, M., Berglund, K., Hallin, S., Berglund, Ö., 2021. Methane and Nitrous Oxide Production From Agricultural Peat Soils in Relation to Drainage Level and Abiotic and Biotic Factors. Front Env Sci-Switz 9(78)

Berglund, Ö., Kätterer, T., Meurer, K.H.E., 2021. Emissions of CO2, N2O and CH4 From Cultivated and Set Aside Drained Peatland in Central Sweden. Front Env Sci-Switz 9(25).

Buschmann, C., N. Röder, K. Berglund, Ö. Berglund, P. E. Lærke, M. Maddison, Ü. Mander, M. Myllys, B. Osterburg and J. J. H. van den Akker (2020). "Perspectives on agriculturally used drained peat soils: Comparison of the socioeconomic and ecological business environments of six European regions." Land Use Policy 90: 104181.

Minasny, B., Berglund, Ö., Connolly, J., Hedley, C., de Vries, F., Gimona, A., Kempen, B., Kidd, D., Lilja, H., Malone, B., 2019. Digital mapping of peatlands–A critical review. Earth-Science Reviews (196), 102870..

Mustamo, P., Ronkanen, A.-K., Berglund, Ö., Berglund, K., Kløve, B., 2019. Thermal conductivity of unfrozen and partially frozen managed peat soils. Soil and Tillage Research 191, 245-255.

Berglund, Ö., Jordan, S., Hesse K., and Berglund K. (2019). “Effects of foundry sand addition on yield, penetration resistance and CO2 emission from an agricultural peat soil. Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, EGU2019-5531, EGU General Assembly, Vienna, Austria.

Merit van den Berg, Christian Fritz , Kerstin Berglund, Örjan Berglund, David Campbell, Björn Klöve, Lasse Loft, Poul Erik Laerke, Marja Maljanen, Hannu Marttila, Bettina Matzdorf,  Hanna Silvennoinen. (2019). The PEATWISE project: reducing greenhouse gas emission in drained peatlands while maintaining biomass production. Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, EGU2019-16055, EGU General Assembly, Vienna, Austria.

Berglund, Ö., K. Berglund, S. Jordan and L. Norberg (2019). "Carbon capture efficiency, yield, nutrient uptake and trafficability of different grass species on a cultivated peat soil." CATENA 173: 175-182.

Schwilch, G., Lemann, T., Berglund, O., Camarotto, C., Cerda, A., Daliakopoulos, I.N., Kohnova, S., Krzeminska, D., Maranon, T., Rietra, R., Siebielec, G., Thorsson, J., Tibbett, M., Valente, S., van Delden, H., van den Akker, J., Verzandvoort, S., Vrinceanu, N.O., Zoumides, C., Hessel, R., 2018. Assessing Impacts of Soil Management Measures on Ecosystem Services. Sustainability-Basel 10(12).

Länkar


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618673495, +46707142186
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: