CV-sida

Örjan Östman

Örjan Östman
Mina forskningsintressen omfattar effekter av miljö och fiske på fiskar och deras rumsliga fördelning samt hur olika arter samspelar i akvatiska näringsvävar, huvudsakligen vid kusten. Jag är  samverkanslektor i akvatisk ekologi.

Forskning

Jag är för närvarande involverade i följande mer specifika forskningsprojekt:
1. Klimat och fiskeinducerade förändringar i genetik, livs-historia och populationsstruktur av Östersjön fiskarter. Är fiskbestånden rumsligt strukturerade, och vad driver den rumsliga fördelningen över tid? Betydelsen av miljöförändringar jämfört med fisket för ppopulations- och livshistorieutveckling? Rumslig struktur på ekologiska indikatorer på kustfisksamhällen och hur de svarar på miljövariation?

Nyckelreferenser:

Östman et al. 2015. Relative contribution of evolutionary and ecological dynamics to body size and life-history changes of herring (Clupea harengus) in the Bothnian Sea. Evolutionary Ecology Research, In press. http://www.evolutionary-ecology.com/issues/forthcoming/ar2915.pdf.

Lindegren, M., Östman, Ö. & Gårdmark, A. 2011. Interacting trophic forcing and the population dynamics of herring. Ecology 92: 1407-1413.

2. Orsaker till och konsekvenserna av inomartsvariation i akvatiska meta-samhällen. Vilka är orsakerna till inomartsvariation inom arter? Konsekvenser för tätheter och fördelningar av arter?

Nyckelreferenser:

Liao, YF, Faulks, LK., Östman, Ö. 2015. Stress tolerance and population stability of rock pool Daphnia in relation to local conditions and population isolation. Hydrobiologia 742, 267-278.

Faulks, L., Svanbäck, R., Eklöv, P., Östman, Ö. 2015. Genetic and morphological divergence along the littoral–pelagic axis in two common and sympatric fishes: perch, Perca fluviatilis (Percidae) and roach, Rutilus rutilus (Cyprinidae). Biological Journal of the Linnean Society 114, 929-940.

Faulks, L., Svanbäck, R., Ragnarsson-Stabo, H., Eklöv, P., Östman, Ö. 2015. Intraspecific niche variation drives abundance-occupancy relationships in freshwater fish communities. American Naturalist. Accepted.

Östman, Ö. 2011. Abundance – occupancy relationships in metapopulations: Examples of rockpool Daphnia. Oecologia 165: 687–697.

Östman, Ö. 2011. Interspecific competition affects genetic structure but not genetic diversity of Daphnia magna. Ecosphere 2: 34

3. Närings- och predationseffekter i kust- och pelagiska födovävar i en föränderlig värld. Betydelsen av eutrofiering relativ minskade mängder av topp-predatorer på födovävar och stabilitet i Fucus och Zostera foood-banor? Födovävsstruktur och stabilitet i storlek-strukturerad födovävar i Östersjön.

Nyckelreferenser:

Östman, Ö., Eklöf, J., Eriksson, B. K., Olsson, J., Moksnes, P. O., & Bergström, U. (2016). Top‐down control as important as nutrient enrichment for eutrophication effects in North Atlantic coastal ecosystems. Journal of Applied Ecology.

 

Publikationer i urval

Full publikationslista med pdf-filer finns på min sida på Research Gate (eller eposta mig).

1. Faulks, L., Svanbäck, R., Ragnarsson-Stabo, H., Eklöv, P., Östman, Ö. 2015. Intraspecific niche variation drives abundance-occupancy relationships in freshwater fish communities. American Naturalist. Accepted.
2. *Östman, Ö., Karlsson, O., Pönni, J., Kaljuste, O., Aho, T., Gårdmark, A. 2015. Relative contribution of evolutionary and ecological dynamics to body size and life-history changes of herring (Clupea harengus) in the Bothnian Sea. Evolutionary Ecology Research, In press. http://www.evolutionary-ecology.com/issues/forthcoming/ar2915.pdf.
3. *Faulks, L., Svanbäck, R., Eklöv, P., Östman, Ö. 2015. Genetic and morphological divergence along the littoral–pelagic axis in two common and sympatric fishes: perch, Perca fluviatilis (Percidae) and roach, Rutilus rutilus (Cyprinidae). Biological Journal of the Linnean Society 114, 929-940.
4. *Liao, YF, Faulks, LK., Östman, Ö. 2015. Stress tolerance and population stability of rock pool Daphnia in relation to local conditions and population isolation. Hydrobiologia 742, 267-278.
5. Berga, M., Östman, Ö., Lindström, ES., Langenheder, S. 2015. Combined effects of zooplankton grazing and dispersal on the diversity and assembly mechanisms of bacterial metacommunities. Environmental Microbiology. In press. DOI: 10.1111/1462-2920.12688.
6. Östman, Ö., Wengström, Å., Wissman, J., Grandin, U., Schäfer, M., Lundström JO. 2015. Lower abundance of flood water mosquito larvae in managed wet meadows in the lower Dalälven floodplains, Sweden. Wetland Ecology and Management,23: 257-267.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för akvatiska resurser
Telefon: +46104784153
Postadress:
Kustlaboratoriet, Skolgatan 6
742 42 Öregrund
Besöksadress: Skolgatan 6, Öregrund