CV-sida

Per Frölund

Per Frölund
Doktorand på halvtid i agrarhistoria sedan 2014.

Presentation

Min forskning handlar om frågan om hur en centralplats - Gamla Uppsala - försörjdes. Syftet är att belysa jordbruksförhållanden i Gamla Uppsala 0-600. Den omfattande vetenskapliga diskussionen av Gamla Uppsala och stora arkeologiska undersökningar här, gör att Gamla Uppsala har en stor potential när det gäller att studera de förändringar som den agrara bebyggelsen genomgick. Under den aktuella tidsperioden fick Gamla Uppsala centrala funktioner. En ökad insikt om försörjningsorganisationen är inte bara en angelägenhet för Gamla Uppsala, det kan också bidra till förståelsen av hur centralplatser i allmänhet organiserades och försörjdes. Materialet består av arkeologiska, botaniska och zoologiska data från bosättningar och sammanställningar av paleoekologiska data.

Bakgrund

Arbetar på Upplandsmuseets arkeologiska avdelning, där jag bl.a. är biträdande projektledare för forskningsprojektet Gamla Uppsala - framväxten av ett mytisk centrum (GUAM).

 

Publikationer i urval

Frölund, Per., Ljungkvist, John & Kjellberg, Joakim. 2017. Kungsgården i Gamla Uppsala: Hall, hantverk och hus från yngre järnålder och medeltid. Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum rapport 8. Upplandsmuseets rapporter 2017:27. Uppsala. 

Ljungkvist, John., Sarén Lundahl, Jonna och Frölund, Per. 2017. Two workshops with garnet crafts in Gamla Uppsala. Gemstones in the first millennium AD: Mines, trade, workshops and symbolism: International Conference, October 20th-22nd, 2015, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz. 91-102

Ljungkvist, John., Frölund, Per & Jahrehorn, Max. 2017. A Vendel Period gold and garnet pendant from Gamla Uppsala. Fornvännen (Print). 2017 (112):2. 183-185.

Ljungkvist, John & Frölund, Per. 2015. Gamla Uppsala – the emergence of a centre and a magnate complex. Journal of Archaeology and Ancient History 16.

Frölund, Per & Göthberg, Hans. 2013. Gamla Uppsala före formationen – ett bidrag till centralplatsens genes. Gamla Uppsala i ny belysning. 9-32. Uppsala.

Ljungkvist, John., Frölund, Per., Göthberg, Hans & Löwenborg, Daniel. 2011. Gamla Uppsala – Structural development of a centre in Middle Sweden. Archaeologisches Korrespondenzblatt. Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Heft 41:4. 571-585. Mainz

Frölund, Per. 2007. Gamla Uppsala under äldre järnålder. I: Land och samhälle i förändring: Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv. Uppsala. 361-378.

Länkar

Academia.edu/PerFrölund
Researchgate.net/Per Frölund

Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum (GUAM)
Blogg
Projektbeskrivning


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Telefon: +46705834247
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala