CV-sida

Per Sandin

Per Sandin
Jag är lektor i bioetik och miljöetik sedan 2009. Docent i filosofi vid KTH. Jag har skrivit om bland annat tillämpad etik, riskfilosofi, miljöetik och kris- och katastrofetik.

Presentation

För mer om min forskning och mina publikationer, se min sida på Academia.edu

Undervisning

Jag medverkar med försläsningar och övningar om etik på många program i grundutbildningen. Inom forskarutbildningen håller jag flera kurser i forskningetik och vetenskapsfilosfi. Sök på "ethics" i kursdatabasen!

Länkar

Etik på SLU? Kolla in vår etikblogg!


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: 018-673342
Postadress:
Institutionen för växtproduktionsekologi
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala