CV-sida

Per Sandin

Per Sandin
Jag är lektor i bioetik och miljöetik sedan 2009. Docent i filosofi vid KTH. Jag har skrivit om bland annat tillämpad etik, riskfilosofi, miljöetik och kris- och katastrofetik.

Presentation

För mer om min forskning och mina publikationer, se min sida på Academia.edu

Undervisning

Jag medverkar med försläsningar och övningar om etik på många program i grundutbildningen. Inom forskarutbildningen håller jag flera kurser i forskningetik och vetenskapsfilosfi. Sök på "ethics" i kursdatabasen!

Publikationer i urval

Sandin, P. How to Label ‘Natural’ Foods: a Matter of Complexity. Food Ethics 1(2), 97-107, 2017.

Brunius, C., Moula, P. and Sandin, P. The ethical matrix as a potential tool in public procurement of food. In I.A.S. Olsson, S.M. Araùjo and M.F Vieira. Food Futures: Ethics Science & Culture (Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2016, 194-198).

Sandin, P. The Profession and the Killer App, or What Environmental Ethicists Might Learn from Bioethics: A Commentary. Ethics, Policy & Environment 18(3), 2015.

Moula, P. and Sandin, P. Evaluating ethical tools. Metaphilosophy 46, 263–279, 2015.

Peterson, M. & Sandin, P. The last man argument revisited. Journal of Value Inquiry 37, 121-133, 2013.

Länkar

Etik på SLU? Kolla in vår etikblogg!


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: 018-673342
Postadress:
Institutionen för växtproduktionsekologi
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala