CV-sida

Per Sandin

Per Sandin
Lektor i bioetik och miljöetik sedan 2009. Docent i filosofi vid KTH. Har skrivit om bland annat tillämpad etik, riskfilosofi, miljöetik och kris- och katastrofetik. Jag är också ledamot i Etikprövningsmyndigheten och ersättare i Gentekniknämnden.

Undervisning

Medverkar med föreläsningar och övningar om etik på många program i grundutbildningen. Inom forskarutbildningen håller jag flera kurser i forskningetik och vetenskapsfilosfi. Sök på "ethics" i kursdatabasen!

Publikationer i urval

Baard, P., & Sandin, P. (2022). Principlism and citizen science: the possibilities and limitations of principlism for guiding responsible citizen science conduct. Research Ethics, 18(4), 304–318. https://doi.org/10.1177/17470161221116558

Sandin, P., Robaey, Z. (2021). Modern Biotechnology, Agriculture, and Ethics. In: Poff, D.C., Michalos, A.C. (eds) Encyclopedia of Business and Professional Ethics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23514-1_1256-1.

Sandin, P., Munthe, C. and Edvardsson Björnberg, K. (2021): Technology Neutrality in European Regulation of GMOs, Ethics, Policy & Environment, DOI: 10.1080/21550085.2020.1865085

Edvardsson Björnberg, K.; Röcklinsberg, H. & Sandin, P. (2020). ‘Cornwallism’ andArguments against Greenhouse Gas Emissions Reductions. Environmental Values. 29(6) https://doi.org/10.3197/096327119X15579936382554

Sandin, P. & Peterson, M. (2019). Is the Precautionary Principle a Midlevel Principle? Ethics, Policy & Environment. https://doi.org/10.1080/21550085.2019.1581417 

Sandin, P. Conceptualizations of disasters in Philosophy (2018) n: O’Mathúna D., Dranseika V., Gordijn B. (eds) Disasters: Core Concepts and Ethical Theories. Advancing Global Bioethics, vol 11. Springer, Cham. (2018). Open Access here.

Sandin, P. How to Label ‘Natural’ Foods: a Matter of Complexity. Food Ethics 1(2), 97-107, 2017. Open Access here.

Sandin, P. The Profession and the Killer App, or What Environmental Ethicists Might Learn from Bioethics: A Commentary. Ethics, Policy & Environment 18(3), 2015.

Moula, P. and Sandin, P. Evaluating ethical tools. Metaphilosophy 46, 263–279, 2015.

Peterson, M. & Sandin, P. The last man argument revisited. Journal of Value Inquiry 37, 121-133, 2013.

Länkar

Förekommer ibland som privatperson på Twitter, https://twitter.com/SandinPer 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +4618673342
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala