CV-sida

Per Sandin

Per Sandin
Lektor i bioetik och miljöetik sedan 2009. Docent i filosofi vid KTH. Har skrivit om bland annat tillämpad etik, riskfilosofi, miljöetik och kris- och katastrofetik.

Presentation

För mer om min forskning och mina publikationer, se min sida på Academia.edu

Undervisning

Medverkar med föreläsningar och övningar om etik på många program i grundutbildningen. Inom forskarutbildningen håller jag flera kurser i forskningetik och vetenskapsfilosfi. Sök på "ethics" i kursdatabasen!

Publikationer i urval

Sandin, P. & Peterson, M. (2019). Is the Precautionary Principle a Midlevel Principle? Ethics, Policy & Environment. https://doi.org/10.1080/21550085.2019.1581417 

Sandin, P. Conceptualizations of disasters in Philosophy (2018) n: O’Mathúna D., Dranseika V., Gordijn B. (eds) Disasters: Core Concepts and Ethical Theories. Advancing Global Bioethics, vol 11. Springer, Cham. (2018). Open Access here.

Sandin, P. How to Label ‘Natural’ Foods: a Matter of Complexity. Food Ethics 1(2), 97-107, 2017. Open Access here.

Brunius, C., Moula, P. and Sandin, P. The ethical matrix as a potential tool in public procurement of food. In I.A.S. Olsson, S.M. Araùjo and M.F Vieira. Food Futures: Ethics Science & Culture (Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2016, 194-198).

Sandin, P. The Profession and the Killer App, or What Environmental Ethicists Might Learn from Bioethics: A Commentary. Ethics, Policy & Environment 18(3), 2015.

Moula, P. and Sandin, P. Evaluating ethical tools. Metaphilosophy 46, 263–279, 2015.

Peterson, M. & Sandin, P. The last man argument revisited. Journal of Value Inquiry 37, 121-133, 2013.

Länkar

Etik på SLU? Kolla in vår etikblogg!


Kontaktinformation

Universitetslektor vid institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +4618673342
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala