CV-sida

Peter Halvarsson

Peter Halvarsson
Peter Halvarsson är forskare i parasitologi

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för parasitologi
Telefon: +4618672398
Postadress:
BVF, Parasitologi, Box 7036
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala