CV-sida

Peter Halvarsson

Peter Halvarsson
Peter Halvarsson har en doktorsexamen i populationsbiologi och forskare i parasitologi. Jag är också miljörepresentant på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Mina mål är att undersöka genetiska orsaker till resistens mot parasitläkemedel och parasiters artdiversitet i olika värddjur. Därför också affilierad till institutionen för husdjursgenetik.

Undervisning

Jag undervisar på parsitologiblocket inom kursen allmän sjukdomslära samt på kursen vetenskapligt förhållningssätt. Utöver det handleder jag också examensarbeten på veterinärprogrammet.

Publikationer i urval

Spana in mina publikationer på Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=pJvWmWEAAAAJ&hl


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för parasitologi
Telefon: +4618672398
Postadress:
BVF, Parasitologi, Box 7036
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: