CV-sida

Rauni Niskanen

Dekan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap sedan 2019.

Presentation

I min karriär har jag gått från att vara specialist till generalist och ledare. Jag är utbildad till veterinär vid SLU, med specialistkompetens i nötkreaturens sjukdomar. Jag har också en docentexamen från SLU. 

Som chef och ledare har jag lång erfarenhet av arbete med strategiska verksamhetsfrågor som organisationsutveckling, kulturutveckling, utformning och implementering av nya synsätt, arbetssätt och verktyg för att uppfylla myndighetsuppdrag och nå verksamhetsmål. Utveckling handlar om att skapa framtidstro, väcka engagemang och möjliggöra idéer.

Bakgrund

Utbildnings- och forskningsbakgrund

Jag har en veterinärexamen (1982) med specialistkompetens inom nötkreaturens sjukdomar och en doktorsexamen (1995) samt docentexamen (2003)  i idisslarmedicin. Min doktorsavhandling hade titeln: "Bovine virus diarrhea virus infections in dairy cattle with emphasis on diagnosis, epidemiology and control.". Jag har även en docentexamen från SLU

Yrkesbakgrund

Jag har verkat som chef och ledare för stora organisationer inom myndighets- och universitetsvärlden. 

  • Avdelningschef, Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA). Chef för Avdelningen för mikrobiologi, med ansvar för verksamhetsområdena mikrobiologisk diagnostik, forskning och utveckling. 2015-2019
  • Chef livsmedelskontroll, Livsmedelsverket. Ansvarig chef för Livsmedelsverkets operativa livsmedelskontroll och under en period även med uppdrag att leda och stödja hela Sveriges livsmedelskontroll, d.v.s. den kontroll som kommuner och länsstyrelser genomför, 2007-2015
  • Ställföreträdande generaldirektör Livsmedelsverket under 2012-2014
  • Prefekt och ställföreträdande prefekt vid flera kliniska institutioner, SLU under 1996–2007
  • Lärare och forskare, SLU 1982-2007 som universitetsadjunkt och – lektor i idisslarmedicin
  • Programdirektör för veterinärprogrammet, SLU, 2002 – 2005

Kontaktinformation