CV-sida

Rebecka Westin

Rebecka Westin
Forskare på Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara.

Presentation

Jag heter Rebecka Westin och arbetar främst med frågor som rör djurhållning, djurhälsa och djurskydd. Vid sidan av min anställning på SLU arbetar jag även deltid som grishälsoveterinär på rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan. Jag tog veterinärexamen 2005, och blev veterinärmedicine doktor 2014. Mitt doktorsarbete handlade om hur tillförsel av stora mängder halm inför grisning, så kallad strategisk halmning, påverkar suggors och smågrisars beteende, hälsa och produktion under grisning och digivning. Efter disputationen har jag bland annat varit post-doc vid University i British Columbia i Kanada. År 2016 blev jag Diplomate i European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine med inriktning på Animal Welfare Science, Ethics and Law.

Forskning

Mina huvudintressen är stallmiljö, hälsa, beteende och välfärd hos främst grisar och mjölkkor. Tidigare forskningsprojekt har bland annat handlat om effekten av strategisk halmning hos grisar, riskfaktorer för hälta hos mjölkkor, effekten av gummimattor på smågrisars klövhälsa, bruk av amsuggor, användning av halm till
grisar för att förebygga svansbitning m.m.

Publikationer i urval

Avhandling
Populärvetenskapliga artiklar och rapporter på svenska
Vetenskapliga artiklar