CV-sida

Renée Båge

Renee Båge
Som professor i husdjurens reproduktion på institutionen för kliniska vetenskaper har jag övergripande ansvar för obstetrik, gynekologi, andrologi, reproduktionsendokrinologi och -toxikologi hos nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst och sällskapsdjur, på såväl individ- som besättnings- och populationsnivå. Min forskning och undervisning rör främst idisslarnas fruktsamhet samt reproduktiv besättningshälsa. Tillsammans med mina duktiga medarbetare täcker vi kompetensen inom det stora ämnet reproduktion.

Presentation

Jag har specialiserat mig på de honliga könsfunktionerna hos idisslare. Mina kompetensområden är klinisk gynekologi, reproduktionsbioteknologier och reproduktiv besättningshälsa för en lönsam och hållbar livsmedelsproduktion.

Undervisning

Den kliniska undervisningen för veterinärstudenter innehåller både teoretiska föreläsningar och praktisk träning. Jag undervisar veterinärstudenter i klinisk kogynekologi och förlossningslära i åk 4 och 5, förebyggande besättningshälsovård i åk 5, samt handleder examensarbeten (Master of Science-projekt) och forskarstuderanden (licentiand- och doktorandprojekt). Jag håller också olika fruktsamhetsrelaterade fortbildningskurser för djurägare, rådgivare och veterinärer, t ex kurser i artificiell insemination, gynekologiskt ultraljud och förlossningslära.

Forskning

Forskningen handlar om fruktsamhet hos kor och svenska mjölkbesättningar, och om fruktsamhet och juverhälsa hos både stora och små idisslare i utvecklingsländer. Många aspekter på fruktsamhet omfattas, från skötselrutiner på besättningsnivå och hos det individuella djuret, ner på cell- och gennivå (t ex brunstbeteende, hormonspel, cykliska förändringar i könsorganen samt fruktsamhetsstörningar och dräktighetsförluster). 

Pågående forskningsprojekt:

Biosäkerhet, besättningshälsa och mjölkproduktion hos småbönder i Rwanda och dess betydelse för human undernutrition (huvudhandledare, doktorandproj., finansiering från Sida), samt biträdande handledare åt en doktorand inom samma Sidaprogram, med fokus på utfodring och mjölkkvalitet.

Reproduktiv fårhälsa kopplat till lammtillväxt och -överlevnad hos småbönder i Etiopiska högländerna (huvudhandledare, licentiandprojekt, finansierat av ILRI).

Design av nva verktyg för diagnos och behandling av livmoderstörningar hos ko (medsökande, finansiering från Formas).

Etablering av embryometoder i Sverige med nytta för forskning  och
kommersiell embryoproduktion (finansiering från VikingGenetics).

Extremväder – konsekvenser för mjölkkors hälsa och produktivitet (medsökande postdocproj. finansierat av Formas).

Nya mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor (medsökande, finansiering från SLF).

Optimerat kalvningsintervall. (bitr. handledare, licentiandproj. finansierat av SSF).

Användning av nya fenotyper för embryoförlust för förbättrat genetiskt framsteg i mjölkkornas reproduktion (bitr. handledare, doktorandproj. finansierat av SLF).

Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion (bitr.handledare doktorandproj. finansierat av SLF).

Strategier för välmående kor i lönsamma företag (bitr. handledare doktorandproj. finansierat av SLF).

Mjölkfettsyror – verktyg för identifiering av kor med ökad risk för metabola sjukdomar och fruktsamhetsstörningar (medsökande, SLF-proj.)

Effektiviteten av reproduktionsbioteknologier hos boskap i Rwanda (biträdande handledare, doktorandproj, University of Rwanda).

Utvärdering av fruktsamheten hos mjölkkor och kalvar som hålles i ett ko-kalv-kontaktsystem (medsökande, Formas).

Samverkan

Har under 2014-2022 arbetat halvtid som fruktsamhetsexpert-konsult inom "Djurhälsa utveckling", Växa Sverige, ett rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag för mjölk- och köttföretagare, och deltagit i kunskapsuppbyggnad samt i utvecklingen av rådgivningsverktyg för mjölk- och dikoföretag.

Vicedekan med ansvar för samverkan på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (2022-2024).

Bakgrund

Veterinärexamen, SLU, Uppsala, 1988

Diverse vikariat som distriktsveterinär och besiktningsveterinär, 1988-1990.

Klinikveterinär på ambulatoriska kliniken, SLU, 1990-1995.

Embryotransfertillstånd, nöt, 1996.

Doktorand, 1996-2002, veterinärmedicine doktor i obstetrik och gynekologi, Veterinärmedicinska fakulteten, SLU, 2002

Artificiell inseminationstillstånd, nöt, 2002.

Diplomate (europeisk specialist) i djurens reproduktion (specialitet idisslarreproduktion och förebyggande besättningshälsovård), 2004.

Svensk specialist i nötkreaturens sjukdomar, 2004.

Docent i reproduktion, Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakulteten, SLU, 2011.

Programme Director för det svenska Training Institute för European College of Animal Reproduction.

Handledning

Handledning av forskarstuderande

Biträdande handledare, internationell Master of Science student Bhupender Singh, Indien. Projekt: ”Fertility in repeat breeder heifers after repeated AIs during spontaneous oestrus”, 2002-2004.

Huvudhandledare, internationell Master of Science student Hitesh Awasthi, Indien. Projekt: “Ovarian activity and oocyte quality in subfertile, over-weight SRB heifers”, 2005-2006.

Biträdande handledare, Master of Science-student Ferdinand Bizimana, Rwanda. Projekt: “Evaluating the Success Rates of Embryo Transfer in Recipient Cows under Field Conditions in Rwanda”, 2018.

Biträdande handledare, doktorand Kristina Nordéus. Projekt: “Pheromones for modulating reproduction in cattle: Identifying biological potential and active scent”, 2006-2012.

Biträdande handledare, doktorand Benon Kanyima, Makerere University, Uganda. Projekt: “Influence of Reproductive and Udder Health Management on Productivity of Dairy Cows around Lake Victoria and Lake Kyoga Crescents in Uganda”, 2010-2015.

Biträdande handledare, licentiat Maria Celina Abraham. Projekt: “Reproductive biotechnologies in alpaca”. 2012-2016.

Huvudhandledare, doktorand Denise Laskowski. Projekt: “Does induction of metabolic imbalance change the transcriptomic profiling of oocytes and early embryos in dairy cattle?”, 2011-2017.

Biträdande handledare, doktorand Metasu Chanrot. Projekt: “Molecular mechanisms involved in uterine response and resistance to infection”, 2012-2017.

Biträdande handledare, doktorand Theodoros Ntallaris. Projekt: Project: “Pluridiciplinary study for a RObust and sustainabLe Improvement of Fertility In Cows”,  PROLIFIC 2013-2018.

Biträdande handledare, doktorand Lisa André. Projekt: “Shortened dry period – influence on milk yield, cows health and fertility, and milk composition and quality”, 2012-2019.

Biträdande handledare, doktorand Wiruntita Chankeaw. Projekt: “Molecular mechanisms involved in uterine response to undernutrition in dairy cows”, 2014-2019.

Huvudhandledare, doktorand Jean-Baptiste Ndahetuye. Projekt: “Mastitis in dairy cows in Rwanda: Prevalence, etiology, molecular epidemiology and effects on milk quality”, 2015-2019.

Biträdande handledare, doktorand Anna Rasmussen Edvardsson. Projekt INDILACT “Individually adapted lactation length for paying and sustainable milk production”, 2018-pågående.

Biträdande handledare doktorand Patricia Gullstrand, “Use of new phenotypes of embryo loss to improve genetic progress of dairy cattle reproduction”. 2018-pågående.

Huvudhandledare, licentiand Elisabeth Genfors, Small ruminant reproductive herd health in Ethiopia, 2019-pågående.

Biträdande handledare, licentiand Annica Hansson, “Individually adapted lactation lengths” 2019-pågående.

Biträdande handledare, doktorand Agens Ortman, "Strategies for healthy dairy cows in profitable farm businesses", 2019-pågående.

Handledning av residents

Huvudhandledare, resident Denise Laskowski, Reproductive biotechnology track, European College of Animal Reproduction, ECAR, 2012-2017.

Huvudhandledare, resident Theodoros Ntallaris, Ruminant reproduction and herd health track, European College of Animal Reproduction, ECAR, 2013-pågående.

Har handlett över 30 svenska veterinärstudenters Master of Science-projekt.

Publikationer i urval

Doktorsavhandling:

Båge R. 2002. On repeat breeding in dairy heifers: with special focus on follicular dynamics, ovulation, and oocyte quality. Doctoral Thesis, ISBN 91-576-6398-X, SLU, Uppsala.

Granskade vetenskapliga artiklar:

Båge R., Forsberg M., Gustafsson H., Larsson B., Rodríguez-Martínez H. Effect of ACTH Challenge on Progesterone and Cortisol Levels in Ovariectomised Repeat Breeder Heifers. Animal Reproduction Science 2000, 63, 65-76.

Petyim, S., Båge, R., Forsberg M., Rodríguez-Martínez H., Larsson B. The effect of repeated follicular puncture on ovarian function in dairy heifers. Journal of Veterinay Medicine A 2000, 47, 627-640.

R. Båge, W.T.K. Bosu and H. Rodríguez-Martínez. Ovarian follicle apoptosis at the onset of standing estrus in virgin and repeat breeder dairy heifers. Theriogenology 2001, 56, 5, 699-712).

R Båge, H Gustafsson, B Larsson, M Forsberg and H. Rodríguez-Martínez. Repeat breeding in dairy heifers: follicular dynamics and oestrous cycle characteristics in relation to sexual hormone patterns. Theriogenology 2002;57:2257-2269.

R. Båge, B Masironi, L Sahlin and H Rodríguez-Martínez. Deviant peri-oestrual hormone patterns affect the lining oviductal epithelium in repeat-breeder heifers. Journal of Reproduction, Fertility and Development 2002, 14, 461-469.

Petyim S, Båge R, Hallap T, Bergqvist AS, Rodríguez-Martínez H, Larsson B. Two different schemes of twice-weekly ovum pick-up in dairy heifers: effect on oocyte recovery and ovarian function. Theriogenology 2003,60,175-188

Båge R. Conception rates after AI in Swedish red and white dairy heifers: relationship with progesterone concentrations at AI. Reproduction in Domestic Animals 2003;38:199-203

Båge R, Petyim S, Larsson B, Hallap T, Bergqvist AS, Gustafsson H, Rodriguez-Martinez H. Oocyte competence in repeat-breeder heifers: effects of an optimized ovum pick-up schedule on expression of oestrus, follicular development and fertility. Reproduction Fertility and Development 2003,4;15:115-123

Bergqvist AS, Killian G, Erikson D, Hoshino Y, Båge R, Sato E, Rodríguez-Martínez H. Detection of Fas ligand in the bovine oviduct. Animal Reproduction Science 2005;86;71-88

Singh B, Saravía F, Båge R, Rodríguez-Martínez H. Pregnancy rates in repeat breeder heifers following multiple artificial inseminations during spontaneous oestrus. Acta Veterinaria Scandinavica 2005;46:1-12

Petyim S, Båge R, Madej A, Larsson B. Ovum pick-up in dairy heifers: Does it affect animal well-being? Reproduction in Domestic Animals 2007;42:623-32

Awasthi H, Saravia F, Rodríguez-Martínez H, Båge R. 2009. Do Cytoplasmic Lipid Droplets Accumulate in Immature Oocytes from Over-Conditioned Repeat Breeder Dairy Heifers? Reproduction in Domestic Animals 2009 Sep 7. Epub.

Nordéus K, Båge R, Gustafsson H, Söderquist L. Changes in LH Pulsatility Profiles in Dairy Heifers During Exposure to Oestrous Urine and Vaginal Mucus. Reprod Domest Anim. 2012 Dec;47(6):952-8. doi: 10.1111/j.1439-0531.2012.01997.x. Epub 2012 Mar 6.

Nordéus K, Båge R, Gustafsson H, Humblot P, Söderquist L. The influence of oestrous substances on cyclicity and oestrous behaviour in dairy heifers. Acta Vet Scand. 2012 Apr 17;54:26.

Fridlund C, Humblot P, Båge R, Söderquist L. Factors affecting the accuracy of pregnancy scanning in ewes. Vet Rec. 2013 Oct 24 Dec 21;173(24):607. doi: 10.1136/vr.101935.

Abrahmsén M, Persson Y, Kanyima B, Båge R. Prevalence of subclinical mastitis in dairy farms in urban and peri-urban areas of Kampala, Uganda. Trop Anim Health Prod 2014 Jan;46(1):99-105. Epub 2013 Aug 17. doi: 10.1007/s11250-013-0455-7.

Björk S, Båge R, Kanyima BM, André S, Nassuna-Musoke MG, Owiny DO, Persson Y. Characterization of coagulase negative staphylococci from cases of subclinical mastitis in dairy cattle in Kampala, Uganda. Ir Vet J. 2014 Jun 2;67(1):12. doi: 10.1186/2046-0481-67-12. eCollection 2014.

Kanyima B, Båge R, Owiny D, Ntallaris T, Lindahl J, Magnusson U, Nassuna-Musoke M. Husbandry Factors and the Resumption of Luteal Activity in Open and Zero-Grazed Dairy Cows in Urban and Peri-Urban Kampala, Uganda. Reprod Domest Anim. 2014 Aug;49(4):673-8. doi: 10.1111/rda.12346. Epub 2014 Jun 16.

Nordéus K, Webster B, Söderquist L, Båge R, Glinwood R. Cycle-Characteristic Odour of Cow Urine Can Be Detected by the Female Face Fly (Musca autumnalis). Reprod Domest Anim. 2014 Dec;49(6):903-8. doi: 10.1111/rda.12393. Epub 2014 Sep 22.

Kanyima M. Benon, David O. Owiny, Renée Båge, Maria G. Nassuna-Musoke, Patrice Humblot and Ulf Magnusson. Managerial practices and factors influencing reproductive performance of dairy cows in urban/peri-urban areas of Kampala and Gulu, Uganda. Acta Vet Scand. 2015 Jun 25;57:35. doi: 10.1186/s13028-015-0122-2.

Maria Celina Abraham, Johanna Puhakka, Alejandro Ruete, Essraa Mohsen Al‑Essawe, Kerstin de Verdier, Jane Margaret Morrell, Renée Båge. Testicular length as an indicator of the onset of sperm production in alpacas under Swedish conditions. Acta Vet Scand (2016) 58:10-18 DOI 10.1186/s13028-016-0191-x.

Denise Laskowski, Ylva Sjunnesson, Patrice Humblot, Marc-André Sirard, Göran Andersson, Hans Gustafsson and Renée Båge. Insulin exposure during in vitro bovine oocyte maturation changes blastocyst gene expression and developmental potential. Reproduction, Fertility and Development http://dx.doi.org/10.1071/RD15315 Published online 29 February 2016

D. Laskowski, Y. Sjunnesson, P. Humblot, G. Andersson, H. Gustafsson, R. Båge. The functional role of insulin in fertility and embryonic development – what can we learn from the bovine model? Theriogenology. 2016 Jul 1;86(1):457-64.

Lisa Andrée O´Hara, Renée Båge, Kjell Holtenius. The impact of body condition after calving on metabolism and milk progesterone profiles 3 in two breeds of dairy cows. Acta Vet Scand 2016, 58(Suppl 1):

Denise Laskowski, Ylva Sjunnesson, Hans Gustafsson, Patrice Humblot, Göran Andersson, Renée Båge. Insulin concentrations used in in vitro embryo production systems - a pilot study on insulin stability with an emphasis on concentrations measured in vivo. Acta Vet Scand 2016, 58(Suppl 1):66. DOI 10.1186/s13028-016-0249-9.

Anna Ordell, Helle Ericsson Unnerstad, Ann Nyman, Hans Gustafsson, Renée Båge. A longitudinal cohort study of acute puerperal metritis cases in Swedish dairy cows. Acta Vet Scand. 2016 Nov 10;58(1):79-86. DOI 10.1186/s13028-016-0257-9

M. Chanrot, Y. Guo; A.M. Dalin; E. Persson; R. Båge; A. Svensson; H. Gustafsson; P. Humblot. Dose related effects of LPS on endometrial epithelial cell populations from dioestrus cows. Dose related effects of LPS on endometrial epithelial cell populations from dioestrus cows. Anim Reprod Sci. 2017, 177, 12-24. doi:10.1016/j.anireprosci.2016.12.002.

T. Ntallaris, P. Humblot, R. Båge, Y. Sjunnesson, J. Dupont, B. Berglund. Effect of energy balance profiles on metabolic and reproductive response in Holstein and Swedish Red cows. Theriogenology 2017, Vol 90, 276–283. http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.12.012

Chanrot M, Blomqvist G, Guo Y, Ullman K, Juremalm M, Båge R, Donofrio G, Valarcher JF, Humblot P. Bovine herpes virus type 4 alters TNF-α and IL-8 profiles and impairs the survival of bovine endometrial epithelial cells. Reprod Biol. Vol 17, Issue 3, Sept 2017, 225-232.

Abraham MC, Verdier K, Båge R, Morrell JM. Semen collection methods in alpacas. Vet Rec. 2017 Jun 24;180(25):613-614. doi: 10.1136/vr.104074. Review. PubMed PMID: 28646058.

Denise Laskowski, Renée Båge, Patrice Humblot, Göran Andersson, Marc-André Sirard, Ylva Sjunnesson. Insulin during in vitro oocyte maturation has an impact on development, mitochondria, and cytoskeleton in bovine day 8 blastocysts. Theriogenology 2017 Oct 1;101:15-25. doi: 10.1016/j.theriogenology.2017.06.002. Epub 2017 Jun 13.

Andrée O'Hara E, Omazic A, Olsson I, Båge R, Emanuelson U, Holtenius K. Effects of dry period length on milk production and energy balance in two cow breeds. Animal. 2017 Aug 10:1-7. doi: 10.1017/S1751731117001987. [Epub ahead of print]

Laskowski D, Andersson G, Humblot P, Sirard MA, Sjunnesson Y, Ferreira CR, Pirro V, Båge R. Lipid profile of bovine blastocysts exposed to insulin during in vitro oocyte maturation. Reprod Fertil Dev. 2018 Apr 16. doi: 10.1071/RD17248. [Epub ahead of print]

Laskowski D, Humblot P, Sirard MA, Sjunnesson Y, Jhamat N, Båge R, Andersson G. DNA methylation pattern of bovine blastocysts associated to hyperinsulinemia in vitro. Mol Reprod Dev. 2018 Jul;85(7):599-611. doi: 10.1002/mrd.22995. Epub 2018 Jul 16.

Chankeaw W, Guo YZ, Båge R, Svensson A, Andersson G, Humblot P. Elevated non-esterified fatty acids impair survival and promote lipid accumulation and pro-inflammatory cytokine production in bovine endometrial epithelial cells. Reprod Fertil Dev. 2018 Aug 8.

Andrée O'Hara E, Båge R, Emanuelson U, Holtenius K. Effects of Dry Period Length on Metabolic Status, Fertility, Udder Health and Colostrum Production in Two Cow Breeds. J. Dairy Sci. 2018 102:1–12 https://doi.org/10.3168/jds.2018-14873

Christina Björklund, Renée Båge, Jane M. Morrell, Kerstin de Verdier, Lisbeth Nisu Hartzell, Nanna Kjellingbro, Katinka Belák, Karin Bernodt, Dolores Gavier-Widén. Diseases and causes of death among alpacas in Sweden: a retrospective study. Vet Rec Open. 2019 May 3;6(1):e000239. doi: 10.1136/vetreco-2017-000239. eCollection 2019.

Jean Baptiste Ndahetuye, Ylva Persson, Ann-Kristin Nyman, Michael Tukei, Martin Patrick Ongol, Renée Båge. Etiology and prevalence of subclinical mastitis in dairy herds in peri-urban areas of Kigali in Rwanda. Trop Anim Health Prod. 2019 Apr 28. Sep;51(7):2037-2044. doi: 10.1007/s11250-019-01905-2.

Ndahetuye JB, Persson Y, Nyman AK, Tukei M, Ongol MP, Båge R. Aetiology and prevalence of subclinical mastitis in dairy herds in peri-urban areas of Kigali in Rwanda. Trop Anim Health Prod. 2019 Apr 28. Sep;51(7):2037-2044. doi: 10.1007/s11250-019-01905-2.

Y. Guo, W. Chankeaw, M. Chanrot, J.F. Valarcher, P. Chantarapratep, R. Bage, E. Bongcam-Rudloff, G. Andersson, G. Charpigny, P. Humblot. Changes induced by pathogens and metabolic stress on endometrial function in cattle; possible impacts of increased inflammation on fertility. XXIII Congresso Brasileiro de Reprodução Animal 15 a 17 de maio de 2019. Rev. Bras. Reprod. Anim., v.43, n.2, p.295-307, abr./jun. 2019.

Tarekegn, GM, P. Gullstrand, E. Strandberg, R. Båge, E. Rius-Vilarrasa, JM. Christensen, and B. Berglund. 2019. Genetic parameters of endocrine fertility traits based on in-line milk progesterone profiles in Swedish Red and Holstein dairy cows. J Dairy Sci. 2019 Dec;102(12):11207-11216. doi: 10.3168/jds.2019-16691. Epub 2019 Oct 9.

Elisabeth Andrée O’Hara, Kjell Holtenius, Renée Båge, Claudia von Brömssen, Ulf Emanuelson. An observational study of the dry period length and its relation to milk yield, health, and fertility in two dairy cow breeds. Prev Vet Med, 2020 Feb;175:104876. doi: 10.1016/j.prevetmed.2019.104876. Epub 2019 Dec 20. PMID: 31918356

Ndahetuye JB, Twambazimana J, Nyman AK, Karege C, Tukei M, Ongol MP, Persson Y, Båge R. A cross sectional study of prevalence and risk factors associated with subclinical mastitis and intramammary infections, in dairy herds linked to milk collection centers in Rwanda. Prev Vet Med. 2020 Apr 28;179:105007. doi: 0.1016/j.prevetmed.2020.105007. PMID: 32380364

Ndahetuye JB, Artursson K, Båge R, Ingabire A, Karege C, Djangwani J, Nyman AK, Ongol MP, Tukei M, Persson Y. MILK Symposium review: Microbiological quality and safety of milk from farm to milk collection centers in Rwanda. J Dairy Sci. 2020 Nov;103(11):9730-9739. doi: 10.3168/jds.2020-18302. PMID: 33076184.

Essraa M. Al-Essawe, Celina Abraham, Panisara Kunkitti, Eva Axnér, Kerstin de Verdier, Renée Båge, Jane M. Morrell. Extenders for alpaca epididymal spermatozoa: Comparison of INRA96 and andromed.  Animal Reproduction Science 223 (2020) 106629

Ask-Gullstrand P, Strandberg E, Båge R, Christensen JM, Berglund B. Genetic parameters for reproductive losses estimated from in-line milk progesterone profiles in Swedish dairy cattle. J Dairy Sci. 2021 Mar;104(3):3231-3239. doi: 10.3168/jds.2020-19385. Epub 2020 Dec 25. PMID: 33358783.

Tarekegn GM, Strandberg E, Andonova S, Båge R, Gullstrand P, Rius-Vilarrasa E, Christensen JM, Berglund B. Single-step genome-wide association study uncovers known and novel candidate genomic regions for endocrine and classical fertility traits in Swedish Red and Holstein dairy cows. Livestock Science, Vol 253, Nov 2021, 104731.

Ndahetuye JB, Leijon M, Båge R, Artursson, K, Persson Y. Genetic characterization of Staphylococcus aureus from subclinical mastitis cases in dairy cows in Rwanda. Frontiers in Veterinary Science, section Veterinary Infectious Diseases. Front Vet Sci. 2021 Nov 18;8:751229. doi: 10.3389/fvets.2021.751229. PMID: 34869725; PMCID: PMC8637448.

Översiktsartiklar och bokkapitel:

Rodriguez-Martinez H., Båge R., Gustafsson H., Larsson B. The role of the female in the artificial insemination success (review). In: Proceedings, International Symposium "From the first artificial insemination to the modern reproduction technologies: Traditional ways and new frontiers for animal husbandry" Reggio Emilia, Italy, 1999.

H Rodriguez-Martinez, J Hultgren, R Båge, AS Bergqvist, C Svensson, C Bergsten, L Lidfors, S Gunnarsson, B Algers, U Emanuelson, B Berglund, G Andersson, B Lindhé, H Stålhammar and H Gustafsson. Reproductive Performance in High-producing Dairy Cows: Can We Sustain it Under Current Practice? IVIS Reviews in Veterinary Medicine, I.V.I.S. (Ed.). International Veterinary Information Service, Ithaca NY (www.ivis.org), Last updated: 12-Dec-2008; R0108.1208, 23 p.

Alexandra Esteves, Renée Båge and Rita Payan-Carreira. 2012. Book chapter "Freemartinism in Cattles" accepted for publication during 2012 in the book "Ruminants: Anatomy, Behavior and Diseases" by Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York, USA.

Kristina Nordéus, Renée Båge, Hans Gustafsson, Robert Glinwood, Lennart Söderquist. A Small Expose on Bovine Pheromones: with Special Reference to Modifications of the Reproductive Cycle. In: Chemical Signals in Vertebrates, Springer. Editors: Schulte, Bruce A., Goodwin, Thomas E., Ferkin, Michael H. (Eds.) 2016, 13, 4, 33-42. (Book chapter)

Populärvetenskapliga publikationer:

R Båge. Symptomlös omlöpning hos SRB-kvigor. Forskning Special, Svensk Mjölk, 2003

Philipsson J, Svennersten Sjaunja K, Wierup M, Holm L, Emanuelson M, Lundeheim N, Lidfors L, Båge R, Liljenstolpe C. Faktablad: Djuren betyder mer än du tror... Tillämpad forskning om livsmedelsproducerande djur – för djurens, miljöns och människans bästa. 2009, 6 s.

R Båge. Vad kan gå fel under dräktigheten? Alpacka Nytt nr 2, 2011.

R Båge. Alpackans förlossning. Alpacka Nytt nr 3, 2011

R Båge. När djuren föder. Jordemodern Sept, nr 9, 2013.

Kjellgren A, Båge R. Kom igång med ultraljud. Konferensrapport från Växas Djurhälso- och utfodringskonferens, s. 25, 2013

Nilsson M, Adolfsson N, Båge R. Kalvutdragaren, en hjälpande hand? Proceedings Veterinärkongressen 2013, 107.

Renée Båge. Reproductive health management in dairy cows in Uganda. In: The SLU Global Food Security Research and Education Program 2010-2013. SLU-Global Report 2013:2, 56-59.

Renée Båge, Benon Mbabazi Kanyima, Ewa Wredle. Dairy in peri-urban farming for food security and income. In: Urban and Peri-urban Agriculture for Food Security in Low-income Countries – Challenges and Knowledge Gaps. SLU-Global Report 2014:4, 60-63.

Renée Båge. Capacity building in teaching and research in ruminant reproduction in Uganda – for improved dairy production efficiency and food security. In: The SLU Global Food Security Research and Capacity Development Programme 2012-2014, A Swedish Government Initiative. SLU-Global Report 2014:6, 74-75.

Renée Båge. Mycket att tjäna på låg inkalvningsålder. Husdjur 1/2015, sid 26-27.

Henrik Eckersten, Annika Djurle, Ann Albihn, Lars Andersson, Renée Båge, Alfredo de Toro, Annemieke Gärdenäs, Jan Hultgren, Anders Kvarnheden, Elisabet Lewan, Libère Nkurunziza, Klas Rosén, Rolf Spörndly, Ivar Vågsholm, Dietrich von Rosen, Jonathan Yuen, Ulf Magnusson. Framtida risker och hot mot svensk spannmåls- respektive mjölkproduktion. En analys av forskningsbehov för att bedöma risker. Rapport, 2015, Uppsala. Utgivare: SLU, Framtidens lantbruk - djur växter och markanvändning. ISBN: 978-91-576-9334-1. http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/framtidens-lantbruk/Risker%20och%20hot%20mot%20livsmedelsproduktionen_FA_2015_webb.pdf

Renée Båge. Varför blir det fler tvillingar? Husdjur 9/2015, sid 16-17.

Renée Båge. Nötkött nr 1, 2016, sid 22-23: Flera faktorer avgör dräktighetsresultatet

Renée Båge. Mät testiklarna på din alpacka. Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Forskningsnyheter nr 2 2016,
https://www.slu.se/testikelmatningalpacka

Lind,A-K, Madeleine Karlsson,  Lindah, C. & Båge, R. 2016. Kalvningsdetektor – kan bättre koll på kalvningarna förbättra arbetsmiljö och säkerhet? Rapport 443, Lantbruk & Industri. JTI – Institutet för jordbruks- och miljö teknik, Uppsala.
(Lind,A-K, Madeleine Karlsson, Lindah, C. & Båge, R. 2016. Calving alert system – For better working environment and safety. Report 443, Agriculture & Industry. JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering. Uppsala, Sweden).

Renée Båge. Bara dräktiga kor ska stallas in. Nötkött nr 5, okt 2016, s 18-19.

Renée Båge. Penicillin rekommenderas vid livmoderinflammation hos kor. SLU, Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Forskningsnyheter, nr 2, 2017.

Renée Båge: Har monstertjuren blivit rumsren? Husdjur nr 1, 2017.

Renée Båge. Dubbla muskler är en missbildning. Nötkött nr 1, 2017, s 36.

Ylva Persson, Renée Båge. Ha koll på spermans kvalitet. Nötkött nr 1, 2017, s 14-15.

Båge, R. 2017. Good recovery after penicillin-treated acute puerperal metritis. IDF newsletter nr 11, s 13-14[RB1] .

Renée Båge. Expertbedömning i Jordbruksverkets utredning ”Hur värdefull är antibiotika för svenska nötkreatursbranschen? Referensnr: 10416, Diarienur: 6.2.17-11797/16, 2017.

Renée Båge. Husdjur nr 11, 2017, s 29: Gårdar med Dräktighet Analys har kortare kalvningsintervall.

Renée Båge. Husdjur nr 11, 2017, s 20-21: RE – ett nytt nyckeltal för fruktsamhet.

Renée Båge och Ylva Persson, Nötkött nr 3, s 52-53, 2018: Kolla tjuren och rädda lönsamheten.

Renée Båge, Ylva Persson. Växa Sverige Nytt, sept 2018. S 16-17. Avelstjuren.

Renée Båge. Husdjur nr 9, 2018, s 35: Extra viktigt att djuren blir dräktiga efter torkan.

Ylva Persson, Renée Båge, Anna Ohlson, Ann Nyman. Husdjur nr 1, 2019, s 39: Friska kor är miljövänliga kor.

Länkar

Se alla vetenskapliga artiklar på Google Scholar eller Research gate


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618672507
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala