CV-sida

Rob Hart

Robert Hart
Se mitt CV på engelska genom att klicka på "ENGLISH" på övre menyraden.

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekonomi; Miljöekonomi
Telefon: +4618671734
Postadress:
Box 7013
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala
Sidansvarig: rob.hart@slu.se