CV-sida

Roger Mugerwa Pettersson

Roger Mugerwa Pettersson
Bevarandebiolog med inriktning på ekologiska samhällen av insekter och spindeldjur i boreal skog. Senior forskare i Restaureringsekologi och universitetslärare på jägmästarprogrammet, SLU Umeå.

Presentation

Forskare och docent som undervisar i bevarandebiologi och samhällsekologi. Har insekters taxonomi som hobby och deras ekologi som yrke där tropisk skog i Uganda är ett intresse. Har Mugerwa som ett nytt mellannamn sedan 2016 och arbetar 50% fr o m juni 2017 vid SLU i Umeå .

Undervisning

Har undervisat på Umeå universitet och jägmästarprogrammet (JMP) vid SLU från 1991, var koordinator för grundutbildning på vilt, fisk och miljö (VFM) 2008-2017 och undervisar nu 40% av min arbetstid på JMP och VFM. Är kursledare för "Forest animals 7,5 hp" och examinator på flera kurser.

Forskning

Tidigare forskningsprojekt har varit större barkplattbagge 1987-1991 och insekter på tall 2000-2002. Pågående forskning om mångfald av vedinsekter i hålasp med SCA som markvärd i Tjäderbergets mångfaldspark.

Samverkan

Samverkar med ArtDatabanken, flera länsstyrelser och skogsbolag, bl. a. med åtgärdsprogram för hotade arter och SCAs mångfaldsparker. Ingår i ArtDatabankens expertkommitté för skalbaggar i Sverige och inom EU för IUCNs rödlista för vedskalbaggar i Europa. Är vice ordförande i Norrlands entomologiska förening och aktiv i Nordic Coleoptera Group. Besvarar frågor om småkryp i frågelåda för Skogssverige.

Bakgrund

Född och uppvuxen i Söråker, Timrå kommun. Masterexamen i biologi vid Umeå universitet 1982, Filosofie doktor i skoglig zooekologi 1998 och docent i zooekologi 2009 vid SLU i Umeå .

Handledning

Har varit handledare för sex examensarbeten och biträdande handledare för en doktorand på SLU i Umeå. Handledare för ett tiotal kandidatarbeten på jägmästarprogrammet.

Publikationer i urval

Författare till två åtgärdsprogram för hotade arter: Åtgärdsprogram för hotade arter på nyligen död tall och åtgärdsprogram för större barkplattbagge. Har 80 populärvetenskapliga publikationer varav de senaste är "Vedharkrankar i Norrland" och "Klokrypare på tall i Norrland och på Gotland".