CV-sida

Saeid Karkehabadi

Saeid Karkehabadi

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Matens strukturer och egenskaper
Telefon: +4618673185, +46761841130
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala

Publikationslista: