CV-sida

Salla Marttila

Salla Marttila
Mitt arbete vid SLU handlar i dag mycket om utbildning – som utbildningskoordinator för SLU Grogrund, programkoordinator för hortonomprogrammet och Erasmus-ämneskoordinator för trädgård och jordbruk på campus Alnarp. Jag undervisar i flera kurser och har även lite tid för forskning.

Presentation

Jag studerade biologi med inriktning cellbiologi vid universitet i Jyväskylä i Finland, där jag också disputerade om lokalisering av olika proteiner i maltkornkärnor. Min postdokperiod var vid University of York i Storbritannien i en grupp som studerade stress hos tomatplantor. Sedan kom jag till SLU och hade ansvar för elektronmikroskopenheten i Alnarp till och med 2013. Jag var programstudierektor för trädgårdsutbildningar vid SLU 2008-2019. Även i dag har större del av min tid med utbildning att göra, mindre del forskning.

Undervisning

Jag är kursledare för Växtskydd, grundkurs samt en valbar kurs Växtskydd och mikrobiologi som båda ges i trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogrammet. Jag är också kursledare för fristående masterarbeten i biologi och trädgårdsvetenskap i hortonomprogrammet. Jag undervisar växtanatomi och -fysiologi på grundnivå i trädgårds- och landskapsutbildningar i Alnarp. Jag är också involverad i doktorandkurser, framför allt mikroskopikurs.

Forskning

Genom elektronmikroskopienheten blev jag involverad i flera olika forskningsprojekt där man behövde kunskap om biologiska strukturer, särskilt i växtmaterial. Exempel på projekt jag varit med: knoppvila hos poppel, distribution av lipider i poppelstammar och Fusarium-angrepp hos havre. Jag är anknuten till avdelningen resistensbiologi vid institutionen för växtskyddsbiologi. Jag är med i ett projekt om elementdistribution hos infekterade potatisblad samt i ett samarbete om optimering av odlingssystem för jordgubbar med Sammar Khalil, institutionen för biosystem och teknologi.

Samverkan

Jag vill gynna näringslivsanknytning i utbildning och forskning genom kontakter inom SLU Grogrund och Partnerskap Alnarp. Jag är med i ett temaprojekt vid Pufendorfinstitutet i Lunds universitet som handlar om ansvar och åsikter om invasiva främmande växter.

Handledning

Jag har varit biträdande handledare för 7 doktorander.

Publikationer i urval

Willforss et al. 2020 J Proteomics 218: 103688; Mulaosmanovic et al. 2020 Plant Methods 16:62; Grimberg et al. 2018 New Phytologist 219:619-630; Tylewicz et al. 2018 Science 10.1126/science.aan8576; Ghasemkhani et al. 2016 Trees - Structure and Function 30, 1111-1125; Grimberg et al. 2015 BMC Plant Biology 15, 192; Kuktaite et al. 2012 RSC Adv 2: 11908-11914; Turesson et al. 2014 BMC Plant Biology 14, 104-115; Turesson et al. 2010 Am J Bot 97: 1-10; Leonova et al. 2010 J Exp Bot 61, 3089-3099; Heneen et al. 2008 Planta 228, 589-599


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415522
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: