CV-sida

Sara Persson

Sara Persson

Presentation

Jag är veterinär och forskar på hur miljögifter påverkar reproduktionen hos djur och människa. Jag arbetar huvudsakligen med försöksdjursfrågor inom SLU på kansliet för Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakulteten.

Forskning

Min forskning handlar just nu om hur miljögifter påverkar äggceller innan och efter fertilisering, vilket kan hjälpa oss förstå hur tidiga embryon påverkas av exponering. Vi använder oss av äggceller från nötkreatur och forskningen görs inom Developmental Biology Platform SLU. 

Miljöanalys

Jag har lång erfarenhet av att forska på miljögifter i vilda djur och och effekter av dessa. Arbetet har skett inom SLUs fortlöpande miljöanalys men också inom den nationella miljöövervakningen av hälsan hos sälar.

Bakgrund

Förste intendent, Naturhistoriska riksmuseet 2017-2023

Doktorsexamen i veterinärmedicin, SLU, Uppsala 2013

Legitimerad veterinär, SLU, Uppsala 2007 (330 ETCS)

Biologi, SLU, Uppsala 2000-2001 (67,5 ETCS)

Laboratorieassistent/djurtekniker, Astrazeneca 1996-1999

Handledning

Doktorander

Stina Wallander (2023-). 

Ida Hallberg (2017-2022). Biträdande handledare 

 

Handledning av studenter i urval:

Persson Leijer, Y Halter av bisphenol A i svenska sällskapshundar urin - en riskfaktor för prostatabesvär?

Ekoutsidou, S Effekter av bisfenol A på ovariemorfologin hos råttor

Pålsson, E., 2016 Phthalate metabolites in urine samples from dogs.

Nohrborg, S., 2015 Ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden.

Publikationer i urval

Se alla vetenskapliga artiklar på Google Scholar

Hallberg, I., Plassmann, M., Olovsson, M., Holte, J., Damdimopoulou, P., Sjunnesson, Y. C., Benskin J. & Persson, S. (2021). Suspect and non-target screening of ovarian follicular fluid and serum–identification of anthropogenic chemicals and investigation of their association to fertility. Environmental Science: Processes & Impacts, 23(10), 1578-1588.

Hallberg, I., Persson, S., Olovsson, M., Moberg, M., Ranefall, P., Laskowski, D., ... & Sjunnesson, Y. C. (2022). Bovine oocyte exposure to perfluorohexane sulfonate (PFHxS) induces phenotypic, transcriptomic, and DNA methylation changes in resulting embryos in vitro. Reproductive Toxicology, 109, 19-30.

Persson, S., Magnusson U. Environmental pollutants and alterations in the reproductive system in wild male mink (Neovison vison) from Sweden.  Chemosphere 120 (2015): 237-245 

Persson, S., Rotander, A., Kärrman, A., van Bavel, B. & Magnusson, U. (2013). Perfluoroalkyl acids in subarctic wild male mink (Neovison vison) in relation to age, season and geographical area. Environment International  59, 425-430.

Persson, S., Blomström, A-L, Jensen, T. H., Magnusson U., Aleutian disease virus in wild male mink (Neovison vison) in Sweden. PloS one 10.3 (2014): e0122194-e0122194

Persson, S., Rotander, A., van Bavel, B., Brunström, B., Bäcklin, B.-M. & Magnusson, U. (2013). Influence of age, season, body condition and geographical area on concentrations of chlorinated and brominated contaminants in wild mink (Neovison vison) in Sweden. Chemosphere 90(5), 1664-1671.

Persson, S., Brunström, B., Bäcklin, B.-M., Kindahl, H. & Magnusson, U. (2012). Wild mink (Neovison vison) as sentinels in environmental monitoring. Acta Veterinaria Scandinavica 54 (Suppl 1), S9.

 

Avhandling

Persson, S. (2013). The wild male mink as a sentinel for endocrine-disrupting chemicals and reproductive toxicity. Diss. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. ISBN 9157678685.

 

Länkar

 

 


Kontaktinformation

Koordinator vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli
Telefon: +4618673068, +46766191849
Postadress:
VH-fakultetens kansli, Box 7084
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala