CV-sida

Sara Persson

Sara Persson
Jag är veterinär med intresse för reproduktion och reproduktionstoxicitet, särskilt i relation till miljögifter. Jag arbetar med forskning, fortlöpande miljöanalys och grundutbildning.

Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde är hur miljögifter påverkar reproduktionssystemet, men även andra organsystem är intressanta. Jag arbetar både med forskning i fält och på laboratorium.

Undervisning

Inom grundutbildningen är jag biträdande programstudierektor på veterinärprogrammet och jag undervisar och handleder veterinärstudenter inom ämnet reproduktion, samt har ansvar för delkursen i obstetrik.

Forskning

Som projektledare för ”Vild mink som indikator på miljögifter” inom SLUs fortlöpande miljöanalys arbetar jag med att samla in vilda minkar och undersöka dessa för att förstå hur miljögifter påverkar svenska vilda däggdjur ute i naturen.

Jag är även verksam inom ett projekt där vi undersöker hur miljögifter påverkar äggceller innan och efter fertilisering, vilket kan hjälpa oss förstå hur tidiga embryon påverkas.

Bakgrund

Doktorsexamen i veterinärmedicin, SLU, Uppsala 2013

Legitimerad veterinär, SLU, Uppsala 2007 (330 ETCS)

Biologi, SLU, Uppsala 2000-2001 (67,5 ETCS)

Laboratorieassistent/djurtekniker, Astrazeneca 1996-1999

Handledning

Ida Hallberg, doktorand - Oocytetox. Biträdande handledare (pågående)

 

Handledning av studenter i urval:

Persson Leijer, Y Halter av bisphenol A i svenska sällskapshundar urin - en riskfaktor för prostatabesvär?

Ekoutsidou, S Effekter av bisfenol A på ovariemorfologin hos råttor

Pålsson, E., 2016 Phthalate metabolites in urine samples from dogs.

Nohrborg, S., 2015 Ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden.

Publikationer i urval

Se alla vetenskapliga artiklar på Google Scholar

 Persson, S., Magnusson U. Environmental pollutants and alterations in the reproductive system in wild male mink (Neovison vison) from Sweden.  Chemosphere 120 (2015): 237-245 

Persson, S., Rotander, A., Kärrman, A., van Bavel, B. & Magnusson, U. (2013). Perfluoroalkyl acids in subarctic wild male mink (Neovison vison) in relation to age, season and geographical area. Environment International  59, 425-430.

Persson, S., Blomström, A-L, Jensen, T. H., Magnusson U., Aleutian disease virus in wild male mink (Neovison vison) in Sweden. PloS one 10.3 (2014): e0122194-e0122194

Persson, S., Rotander, A., van Bavel, B., Brunström, B., Bäcklin, B.-M. & Magnusson, U. (2013). Influence of age, season, body condition and geographical area on concentrations of chlorinated and brominated contaminants in wild mink (Neovison vison) in Sweden. Chemosphere 90(5), 1664-1671.

Persson, S., Brunström, B., Bäcklin, B.-M., Kindahl, H. & Magnusson, U. (2012). Wild mink (Neovison vison) as sentinels in environmental monitoring. Acta Veterinaria Scandinavica 54 (Suppl 1), S9.

 

Avhandling

Persson, S. (2013). The wild male mink as a sentinel for endocrine-disrupting chemicals and reproductive toxicity. Diss. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. ISBN 9157678685.

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618673467
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala