CV-sida

Sari Peura

Kol är det vanligast förekommande grundämnet i alla organismer och kolcykeln är en av de avgörande faktorerna för livet på jorden. I de boreala och arktiska regionerna har sjöar och vattendrag en viktig roll i kolets kretslopp, inte minst genom utsläpp av växthusgaserna CO2 och CH4. I min forskning undersöker jag de organismer och mekanismer som producerar och konsumerar dessa gaser, samt återmobiliserar kolet från långtidslagring. Jag studerar dem ur ett klimatförändringsperspektiv, genom att kombinera molekylära metoder med biogeokemiska analyser för att få en helhetsbild av samspelet mellan organismer, processer och miljö. Se mer om min forskning på min engelska sida.

Kontaktinformation