CV-sida

Scarlett Szpryngiel

Scarlett Szpryngiel
Leder projektet Sikta-ABS vid SLU Centrum för biologisk mångfald

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Telefon: +4618671982, +460733371046
Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012
75007 Uppsala