CV-sida

Susanne Lundesjö Kvart

Susanne Lundesjö Kvart
Filosofie doktor i pedagogik, arbetar som adjunkt vid Hippologenheten

Undervisning

Undervisar inom Hippologprogrammet i ämnena pedagogik och didaktik med inriktning mot hästverksamheter.

Forskning

Mitt forskningsintresse är framförallt den pedagogiska situationen vid ridundervisning och hur en känsla för ridning och hästar kan göras lärbar.

Publikationer i urval

Licentiatuppsats: Lundesjö Kvart, S. (2013) Ridlärares pedagogiska praktik. En verksamhetsteoretisk studie. Pedagogisk forskning i Uppsala 164. Uppsala universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-206769

Lundesjö Kvart, S. Instructions in horseback riding – The collaborative achievement of an instructional space. Learning, Culture and Social Interaction 25 (2020) 100253 https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.10.002

Lundesjö Kvart, S. (2020). Konsten att undervisa ryttare : En studie om ridlärares pedagogiska praktik (PhD dissertation). Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-406227

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för hippologi
Telefon: +4618672156, +46705358941
Postadress:
Enheten för hippologutbildning, Box 7046
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala