CV-sida

Svante Resjö

Svante Resjö
Jag arbetar framför allt med proteinkemiska analyser av potatis och potatisbladmögel. Målet med forskningen är att förstå hur infektionsprocessen går till och varför vissa potatissorter är mer resistenta mot bladmögel än andra. Jag vill även hitta proteiner som kan fungera som markörer för bladmögelresistens. Jag är också administratör inom forskningsnätverket NordPlant.

Publikationer i urval

Resjo, S., M. A. Zahid, D. D. Burra, M. Lenman, F. Levander, and E. Andreasson. 2019. Proteomics of PTI and Two ETI Immune Reactions in Potato Leaves, International journal of molecular sciences, 20.

Burra, D. D., M. Lenman, F. Levander, S. Resjo, and E. Andreasson. 2018. Comparative Membrane-Associated Proteomics of Three Different Immune Reactions in Potato, International journal of molecular sciences, 19.

Resjo, S., M. Brus, A. Ali, H. J. G. Meijer, M. Sandin, F. Govers, F. Levander, L. Grenville-Briggs, and E. Andreasson. 2017. Proteomic Analysis of Phytophthora infestans Reveals the Importance of Cell Wall Proteins in Pathogenicity, Molecular & cellular proteomics : MCP, 16: 1958-71.

Hosseini, S., Resjo, S., Liu, Y., Durling, M., Heyman, F., Levander, F., Elfstrand, M., Funck Jensen, D., Andreasson, E., and Karlsson, M., Comparative proteomic analysis of hyphae and germinating cysts of Phytophthora pisi and Phytophthora sojae. Journal of proteomics, 2015. 117: p. 24-40.

Resjo, S., Ali, A., Meijer, H.J., Seidl, M.F., Snel, B., Sandin, M., Levander, F., Govers, F., and Andreasson, E., Quantitative label-free phosphoproteomics of six different life stages of the late blight pathogen Phytophthora infestans reveals abundant phosphorylation of members of the CRN effector family. Journal of proteome research, 2014. 13(4): p. 1848-59.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415317
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp