CV-sida

Svenja Horstmann

Svenja Horstmann
Läs mer om Svenja Horstmann på engelska.

Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala