CV-sida

Sylvia Dovlén

Sylvia Dovlén

Presentation

Jag arbetar som forskare och lärare med fokus på integrering av hållbarhetsfrågor i fysisk planering med ett landskapsperspektiv. HT 2020 är jag kursansvarig för kursen miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation på avancerad nivå och handleder studenter.

Intresseområden:

Policy implementering
Planeringspraktik
Utvärdering
Lärande och förändringsprocesser

Undervisning

Hösten 2020 är jag kursansvarig för kursen Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation på avancerad nivå (MX0136). Jag medverkar också i kurserna Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning (LK0350) samt Roles and Methods for Landscape Architecture in Comprehensive Planning (LK0330). Handleder kandidat-och examensarbetet på Landskapsarkitektsprogrammet samt mastersuppsatser på Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation.

Publikationer i urval

Dovlén, S. & Wärnbäck, A.  A relational approach to planning evaluation  – Implementation of the European landscape convention and the planning process for final disposal of spent nuclear fuel. In de Lucia, C., Borri, D., Kubursi, A. & Khakee, A. (eds.). Economics and engineering of unpredicted events. Modelling, planning, policies. Taylor & Francis (accepted for publication).

Kågström, M. & Dovlén, S. (2019). Barriers and Openings for Transforming Swedish Planning Practice – Examples of Landscape and Health Policy Integration. Planning Theory and Practice 20(4): 494-511. DOI:10.1080/14649357.2019.1653958

Dovlén, S. & Khakee, A. (2017). Evaluating Integration of Climate Change and Energy Efficiency Policy in Swedish Structure Plans: The Performance Approach. Journal of Environmental Assessment Policy and Managment 19(2):1750011. DOI:10.1142/S1464333317500119.

Dovlén, S. (2016). A relational approach to the implementation of the European Landscape Convention in Sweden. Landscape Research 40(8):950-964. DOI:10.1080/01426397.2016.1174771

Dovlén, S. (2016). Landscape values in decision-making: Implementation of the European Landscape Convention in Sweden. In Collins, T., Kindermann, G., Newman, C. and Cronin, N. (eds.) Landscape Values: Place and Praxis. Centre for Landscape Studies, NUI Galway: Galway, CLPrint.ie.

Åkerskog. A., Dovlén, S. & Khakee, A. (2015). Evaluation of environmental policy integration in Swedish structure plans. In Woltjer, J., Alexander, E., Hull, A. & Ruth, M. (eds) Place-Based Evaluation for Integrated Land-Use Management, pp 325-344 Ashgate, Aldershot.

Dovlén, S. & Olsson, E. (2014). Nationella, regionala och lokala aktörer om implementering av den Europeiska landskapskonventionen i Sverige: Planering och förvaltning av landskap. Rapporter: Institutionen för stad och land: nr 2/2014, SLU, Uppsala.

Dovlén, S. & Khakke A. (2010). Our threatened biodiversity – Interpreting the UN Convention on Biodiversity in Swedish regional development planning with the help of storylines. In Alexander, E., Hull A., Khakke A. & Woltjer, J. (eds). New Challenges in Planning Evaluation. Routledge.

Dovlén, S. & Hilding-Rydevik, T. (2009). Sustainable Development in Regional Development Practice - a socio-cultural view on evaluation. In Khakee, A. (ed) New Principles in Planning Evaluation. Ashgate.

Dovlén, S. (2004). Communicating Professional Perspectives: Local Government and Spatial Planning for Sustainability. TRITA-INFRA 04-040, KTH, Stockholm. Doctoral Thesis.

Dovlén, S (2002) Condition for the integration of ecological knowledge in land-use planning: The local government ecologist perspective. In Thornley, A. & Ryding, Y. (eds.) Planning in a Global Era. Ashgate, Hampshire.

Dovlén, S. & Håkansson., M (2002) The role of professions in environmental planning. In Snickars, F., Olerup, B. & Persson, LO. (eds.) Reshaping Regional Planning. Ashgate, Hampshire.

Dovlén, S. & Skantze, A. (2005). Avslöjande metaforer – om integrering av ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Asplund, E. & Skanze, A. (eds). Hållbar utveckling i praktiken: möten, gränser och perspektiv. TRITA-INFRA 05-011, KTH, Stockholm.

Dovlén, S. (2001). Inne I värmen eller ute I kylan – kommunekologerna, i: Asplund, E. & Hilding- Rydevik, T. (eds.) 2001. Arena för Hållbar utveckling – aktörer och processer. TRITA-IP FR 01-88, KTH, Stockholm.

Asplund, E., Dovlén, S., Håkansson, M. & Orrskog, L. (1997). Räcker kompetensen? en studie av det långsiktiga miljöarbetet i fyra kommuner. TRITA-IP FR 1997-27, Avdelningen för Regional planering, KTH, Stockholm.

 

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Fysisk planering
Telefon: +4618671910