CV-sida

Tejshree Tiwari

Tejshree Tiwari
Modellering av biogeokemi

Presentation

Som modellerare är jag intresserad av sammankopplingen mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer som styr kretsloppet av grundämnen, näringsämnen och kol i boreala landskap. En stor del av mitt arbete går ut på att översätta komplexa mekanistiska förståelser till förenklade konceptuella modeller som kan simulera dynamiska mönster av energiflöde, kretslopp av näringsämnen och hydrologisk routing i den boreala vattendelaren. Utöver forskning är jag även samordnare vid institutionen för skoglig ekologi och skötsel, SLU.

Forskning

Min pågående forskning fokuserar på att förstå hur biogeokemiska processer som kolets kretslopp (upplöst organiskt kol), påverkas av extrema klimathändelser som torka och översvämningar i de boreala landskapen. Att skala processer från små tomtskalor till stora avrinningsuttag och att identifiera de processer som sker längs vägen är också en integrerad del av mitt arbete.

Bakgrund

2022-present Coordinator at the department of Forest Ecology and Management

2019-2022 PostDoc Predicting the effects of Extreme Events on landscape biogeochemistry (Droughts)

2017-2019 PostDoc Predicting the effects of Extreme Events on landscape biogeochemistry (Floods)

2011-2015 PhD in Soil biogeochemistry, Department of Forest Ecology and Management, SLU, Umea, Sweden

2007-2009 Msc. in Tropical Hydrogeology, Engineering Geology and Environmental Management, Geowissenschaften, Technical University of Darmstadt, Germany

2000-2004 Bsc. in Environmental Studies, University of Guyana, Guyana


Kontaktinformation

Koordinator vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868509
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Publikationslista: