CV-sida

Thomas Norrby

Statskonsulent (samverkare) med inriktning på landsbygdsutveckling

Presentation

Jag har mina rötter på Gotland, bor i Storvreta 

Undervisning

Jag har ansvar för ett par kurser inom agronomprogrammet med inriktning mot landsbygdsutveckling: Organisering, ledarskap och lärande (15hp) i åk2 och Entreprenörskap och landsbygdsutveckling (10HP) i åk3. Därutöver håller jag föreläsningar i olika kurser, såväl inom programmen som i externa sammanhang.

Samverkan

Jag har varit statskonsulent vid SLU sedan 1994. Uppgiften är att koppla samman landsbygdens aktörer och de problem och utvecklingsmöjligheter man ser med kompetenta forskare inom olika discipliner. Metoderna för samverkan kan variera 

Bakgrund

Jag är agronomekonom och ag licentiat med inriktning på företagsutveckling. 

Länkar

www.landsbygdsnätverket.se

www.helasverige.se

www.coompanion.se

www.lokalekonomi.se 


Kontaktinformation