CV-sida

Tino Colombi

Tino Colombi
Mer information finns på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markmekanik och jordbearbetning
Telefon: +4618672327, +46722021483
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala