CV-sida

Tomas Eriksson

Tomas Eriksson
Jag är anställd vid institutionen för stad och land och arbetar som lärare på landskapsarkitektprogrammet i Uppsala, SLU. Min tjänst är ett konstnärligt lektorat och jag undervisar dels i kurser med fokus på gestaltning, utformning av utemiljöer samt i tekniska kurser, markprojektering. Skissarbetet är centralt. Jag skissar och tecknar ofta när jag handleder studenter i kurserna, ger dem exempel på hur man kan lösa problem funktionellt, visuellt och rumsligt.

Presentation

Jag utbildade mig till landskapsarkitekt på SLU åren 1989 till 1994, i Ultuna och i Alnarp. 1987-88 läste jag konst-och arkitekturhistoria på Uppsala universitet. Under drygt tio år arbetade jag som konsult på landskapsarkitektkontor.

Som landskapsarkitekt har jag arbetat med storskaliga vägmiljöer, bostadsgårdar, skolgårdar, kontorsmiljöer, sjukhusmiljöer och privatträdgårdar. I min undervisning intresserar jag mig bl.a för rumsgestaltning och hur man ska visualisera sina ideer på papper eller i modell, förädla dem till förslag som sedan övergår till att bli digitala filer och ritningar. Jag medverkar till att ge studenterna grunderna i vårt arbete som innehåller delar av konstnärlig kreativitet, hantverksskicklighet samt kulturellt och tekniskt-biologiskt kunnande. Jag fascineras av landskapet och dess naturliga såväl som människoskapade processer, hur vi människor interagerar med varandra och vår utemiljö i stad och land.

1966 Född i Sala. Uppvuxen i Gävle
1987 – 1988 Studier i konst- och arkitekturhistoria, Uppsala universitet
1989 - 2004 Landskapsarkitektprogrammet, SLU Ultuna – Alnarp.

2004 - 2001 Anställd på J&W (nuvarande WSP) i Falun.

Uppdrag i urval:
Utformning av urnlund vid Själevads kyrka 1997.
Medverkade i Banverkets utredning om placering av Botniabanan söder om Umeå.
Illustrationer i Vägverkets bok, ”Hela vägen”, Centraltryckeriet AB Borås 1999.

2001 - 2006 Anställd på Tema landskapsarkitekter i Uppsala.

Uppdrag i urval:
Utemiljön vid ny ambulansstation på Akademiska sjukhuset i Uppsala 2002.
Uttemiljön vid Hus 7, Ångströmlaboratoriet i Uppsala 2002 – 2003.
Utemiljön vid Pedagogikum, universitetslokaler i Blåsenhus i Uppsala 2005-2006.
Utemiljön för nytt storkök vid lasarettet i Västerås 2004-2005.

2006 - idag Anställd på institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ultuna. Lärare på landskapsarkitektprogrammet.

2012 Konstnärligt lektorat i landskapsarkitektur.

2012 - 2019 Programstudierektor för landskapsarkitektprogrammet Uppsala.

2010 – 2013 Ordförande i akademin för landskapsarkitektur i Sveriges Arkitekter

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Designteori
Telefon: +4618672109