CV-sida

Tomas Nordfjell

Tomas Nordfjell
Vetenskaplig profil: Tidigare småskalig skogsteknik och privatskogsbruk, numera skoglig bioenergi med fokus på ny drivningsteknik och energieffektiva drivningssystem samt skogsteknologi generellt. Aktiv i forskningsskolan "Forest Industrial Research School on Technology" (FIRST2), som har stor näringslivsanknytning. Medverkar i flera internationella projekt. Ledamot i fakultetsnämnden.

Bakgrund

Jägmästare och tidigare lastbilskonstruktör. Postdoc på FERIC i Kanada 1994. Har varit forskningsprofessor i Danmark åren 2000-2003 i Skogsteknologi.

Handledning

Handledning av mer än 30 examensarbeten genom åren. På forskarutbildningsnivå har handledning genomförts som huvudhandledare för 9 doktorsarbeten och ett licentiatarbete, och som biträdande handledare för 3 doktorsarbeten och 2 licentiatarbeten. Pågående handledning av två doktorander som huvudhandledare och 2 som biträdande handledare

Publikationer i urval

Nordfjell, T., Björheden, R., Thor, M. & Wästerlund, I. 2010. Changes in technical performance, mechanical availability and prices of machines used in forest operations in Sweden from 1985 to 2010. Scand. J. For. Res 25(4): 382-389.

Ringdahl, O., Lindroos, O., Hellström, T., Bergström, D., Athanassiadis, D. & Nordfjell, T. &. 2011. Path tracking in forest terrain by an autonomous forwarder. Scand. J. For. Res 26(4): 350-359.

Sängstuvall, L., Lämås, T. & Nordfjell, T. 2012. Application of a primarly deductive framework describing time consumption for hauling of logs to road-side. Annals of Operations Research. 2012, DOI: 10. 1007/s10479-012-1172-8.

Manner, J., Nordfjell, T. & Lindroos, O. 2013. Effects of the Number of Assortments and Log Concentration on Time Consumption for Forwarding. Silva Fennica. Vol 47. No 4.

Manner, J., Nordfjell, T. & Lindroos, O. 2013. Effects of the Number of Assortments and Log Concentration on Time Consumption for Forwarding. Silva Fennica. Vol 47. No 4.

Fernandez-Lacruz R., Di Fulvio F., Athanassiadis D., Bergström D. & Nordfjell T. 2015. Distribution, characteristics and potential of biomass-dense thinning forests in Sweden. Silva Fennica vol. 49 no. 5 article id 1377. 17 p.

Löf, M., Ersson, B-T., Hjältén, J., Nordfjell, T., Oliet, J.A. & Willoughby, I. 2016. Site preparation techniques for forest restoration. In: Stanturf, J.A (ed). Restoration of Boreal and Temperate Forests, Second Edition. CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN 13: 978-1-4822-1197-9 (eBook - PDF).

Häggström, C., Öhman, M., Burström, L., Nordfjell, T & Lindroos, O. 2016. Vibration exposure in forwarder work: effects of work element and grapple type. Croatian Journal of Forest Engineering 37(1): 107-118.

Fuente, T., González-García, S., Athanassiadis, D. & Nordfjell, T. 2016. Fuel consumption and GHG emissions of forest biomass supply chains in Northern Sweden: a comparison analysis between integrated and conventional supply chains. Scand. J. For. Res. DOI: 10.1080/02827581.2016.1259424.

Fuente, T., Athanassiadis, D., González-García, S. & Nordfjell, T. 2017. Cradle-to-gate life cycle assessment of forest supply chains: Comparison of Canadian and Swedish case studies. Journal of Cleaner Production 143: 866-881.