CV-sida

Torbjörn Lundh

Torbjörn Lundh

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition och näringsfysiologi, särskilt nutritionell biokemi med interaktioner mellan foder, djur och mikrobiota, akvakultur

Mål med min forskning:

Identifiera faktorer i fodret som påverkar upptag, metabolism och effekt på tarmens normala mikrobiota samt vilka mekanismer som är involverade i djurets välfärd och hälsa

Forskningskompetens:

Försöksuppläggning, analys och tolkning av experimentella data. Djurmodeller, intakta och fistulerade djur (fisk), cellodling, biokemisk och analytisk metodik  

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

  • Medlem i styrgruppen för nationellt kompetenscentrum för akvakultur
  • Ansvarig medlem för plattformen LEARN, SLU, akvatiska sektionen
  • Ansvarig föreståndare för den akvatiska försöksanläggningen vid institutionen
  • Uppdrag som granskare av artiklar i vetenskapliga tidskrifter (tex. Fish Physiology and Biochemistry, Zebrafish, J. Agric. Food Chem., Aquaculture nutrition, Tropical Animal Health and Production, South African Journal of Animal Science, AMBIO, Animal, Food Chem. Tox. Feed Sci. Technol)

Undervisning

Mångårig erfarenhet av administration (studierektor 1996-2002, medlem i programnämnd och utvecklande av kandidat och magisterprogram för anpassning till Bologna systemet samt medlem i styrgruppen i forskarskolan Feed and Food Safety).

Kursansvarig och undervisar  på olika nivåer inom området biokemi,  näringslära och näringsfysiologi i olika kurser. Exempel på specifika kurser; Biokemi, Livsvetenskaplig grundkurs, Jämförande nutrition mfl.

Doktorandkurser som Principles of analytical methods in animal nutrition.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Djurskydd i moderna produktionssystem för fisk 

Bo Algers, Anders Kiessling, Lotta Berg, Erik Sandblom, Kristina Sundell, Albin Gräns, Torbjörn Lundh 

Användning av olika mikroorganismer som proteinkälla i foder för odlad fisk och dess effekt på tillväxt, välfärd och hälsa  Anders Kiessling, Torbjörn Lundh, Matilda Olstorpe, Eva Brännäs, Doktorand: Aleksandar Vidakovic 
Fodersäkerhet och välfärdskonsekvenser vid utfodring med mikrober till odlad fisk  Torbjörn Lundh, Anders Kiessling, Sofia Boqvist, Richard Moccia, David Allen,

Doktorand: David Huyben 

Bioaktiva komponenters effekt på absorption och metabolism av näringsämnen hos fisk  Torbjörn Lundh, Anders Kiessling, Jana Pickova

Doktorand: Andreas Nyman 

Utvärdering av att använda öljäst och andra mikrobblandningar för att ersätta fiskmjöl i foder till sötvattensjätteräkor (Macrobrachium rosenbergii) och röd tilapia (Oreochromis sp.) odlade i recirkulerande vatten system med och utan alger.  Anders Kiessling, Torbjörn Lundh, Matilda Olstorpe, Chau Thi Da

Doktorand: Yen Nhi Nguyen Huu 

Utvärdering av att använda bryggerijäst och andra mikrobblandningar för att ersätta fiskmjöl i foder till asiatisk Seabass (Lates calcarifer Anders Kiessling, Torbjörn Lundh, Matilda Olstorpe, Jan Erik Lindberg, Chau Thi Da

Doktorand: Sen Sorphea 

Fiskkvalitet och metabolism som ett svar på olika alternativa foderkällor  Jana Pickova, Sofia Trattner, Ali Moazzami, Anders Kiessling, Torbjörn Lundh

Doktorand: Ken Cheng 

Handledning

Erfarenhet av handledning av ett stort antal magisterarbeten och av doktorsavhandlingar.