CV-sida

Tove Berg

Tove Berg
Projektkoordinator vid Institutionen för stad och land, avdelningen för landsbygdsutveckling

Presentation

Som forskningskoordinator jobbar jag med samverkan, inom avdelningen för landsbygdsutveckling och tillsammans med externa aktörer som på olika sätt arbetar med landsbygdsutveckling. Jag jobbar en del som forskningsassistent inom olika projekt på avdelningen och stöttar i utbildning. Jag jobbar också tillsammans med Centrum för Naturvägledning (CNV), samt med SLU:s regeringsuppdrag för att stärka forskning kring landsbygderna. 

Jag har en pol. kand.-examen i samhällsgeografi och en masterexamen i samhällsgeografi, båda från Lunds universitet. I min masteruppsats skrev jag om överlappande markanvändning mellan rennäring och skogsbruk, och de landskapsförändringar som rennäringen upplever och verkar i till följd av industriellt skogsbruk. 


Kontaktinformation

Projektkoordinator vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671978, +46765291421
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala