CV-sida

Ulf Bjelke

Ulf Bjelke
Limnolog, Fil Dr. Organismgruppsansvarig för limniska evertebrater

Presentation

Analyserar tillstånd och trender för ryggradslösa djur i sötvatten. Ordförande i svenska expertkommittén för limniska evertebrater. Projektleder arbetet med digital nationalnyckel för land- och sötvattensmollusker. Kontaktperson för generella frågor kring rödlistade arter. Ansvarig för Artdatabankens arbete med naturvårdsarter.

Publikationer i urval

Heino, J., Bini, L. M., Andersson, J., Bergsten, J., Bjelke, U., & Johansson, F. (2017). Unravelling the correlates of species richness and ecological uniqueness in a metacommunity of urban pond insects. Ecological Indicators, 73, 422-431.

Blicharska, M., Andersson, J., Bergsten, J., Bjelke, U., Hilding-Rydevik, T., Thomsson, M., ... & Johansson, F. (2017). Is there a relationship between socio-economic factors and biodiversity in urban ponds? A study in the city of Stockholm. Urban Ecosystems, 1-12.

Bjelke, U., Boberg, J., Oliva, J., Tattersdill, K., & McKie, B. G. (2016). Dieback of riparian alder caused by the Phytophthora alni complex: projected consequences for stream ecosystems. Freshwater Biology. 61, 565-579.

Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T. & Sundberg, S. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 17. ArtDatabanken, SLU. Uppsala. Status and trends for species and habitats in Sweden – The Swedish 2015 Red List.

Bjelke, U. & Sundberg S. 2014 (Eds.). Sötvattenstränder som livsmiljö: rödlistade arter, biologisk mångfald och naturvård. ArtDatabanken rapport 15. Biodiversity, Red Listed Species and Conservation on Freshwater Shores.

Bjelke, U. 2014. Trollsländejakt i Zimbabwe – Fauna och Flora 109(3): 32–37. Dragonfly hunting in Zimbabwe.

Bjelke U. & Ljungberg H. (Eds.) 2012. Rödlistade arter och naturvård i sand- och grustäkter. ArtDatabanken Rapporterar 10. Red Listed species and conservation of sand mines.

Bjelke U. 2011. Insektssafari I Kameruns regnskogar. Fauna & Flora. 106(2): 32–37. Insect safari in the rain forests of Cameroon.

Artur Larsson (Ed.), Ulf Bjelke, Anders Dahlberg, Jonas Sandström 2011. Tillståndet i skogen. ArtDatabanken rapporterar 9. The status of Swedish Forests.

Bjelke, U., Hallingbäck, T. & Henrikson, L. 2010. Rödlistade arter i källor. ArtDatabanken rapporterar 8. Red Listed Species in Swedish Springs.

Bjelke U. 2010. Analys av rödlistade sötvattensarter. ArtDatabanken. Rapporterar 6. Analysis of Red Listed Freshwater species in Sweden.

Bjelke, U. & Herrmann, J. 2005. Processing of two detritus types by lake-dwelling shredders: species-specific impacts and effects of species richness. Journal of Animal Ecology 74: 92-98.

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem
Telefon: +4618672614