CV-sida

Urban Emanuelsson

Urban Emanuelsson

Presentation

Urban är professor och mångårig medarbetare vid CBM. Han var 1995-2008 föreståndare för Centrum för biologisk mångfald. Urban är också anställd vid högskolan i Kristianstad. Han arbetar med naturvård vad gäller jordbrukslandskapet, fjällen och för ett hållbart utnyttjande av skogen. Skriver f n på en bok som jämför kulturlandskapet i östra Asien med det europeiska som kommer ut 2014.

Forskning

Urban arbetar med naturvård vad gäller jordbrukslandskapet, fjällen och för ett hållbart utnyttjande av skogen. Skriver för närvarande på en bok som jämför kulturlandskapet i östra Asien med det europeiska som kommer ut 2014.


Kontaktinformation

Professor emeritus vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618672307, +460706204341