CV-sida

Velemir Ninkovic

Velemir Ninkovic
Samverkanslektor i integrerat växtskydd med fokus på skadegörare i lantbruket

Presentation

Forskningsintressen
Jag är intresserad av växt-växt kemisk interaktion, dess ekologiska och mekanistiska aspekter, och dess tillämpning i hållbart växtskydd.

Samexistens med andra växter är den vanligaste typen av biotisk utmaning som en växtindivid står inför. Växter kan inte se, höra eller lukta, men de kommunicerar med varandra på olika sätt, bland annat genom olika kemiska signaler. Utsläpp av kemiska föreningar, som är en naturlig följd av växtens fysiologiska aktivitet, kan få långtgående effekter på angränsande växtindivider. Till exempel, flyktiga ämnen som produceras av skadade växter kan aktivera inducerat försvar i grannväxter, vilket gör dem mindre attraktiva för skadeinsekter och mer attraktiva för deras naturliga fiender. Men kemiska interaktioner mellan oskadade växter har inte tidigare betraktats som en viktig faktor i sådana ekologiska interaktioner.

Därför är min forskning huvudsakligen fokuserad på kemiska interaktioner mellan oskadade växter och betydelsen av de interaktionerna för motagande växter och för indirekta effekter på skadeinsekter och deras naturliga fiender, samt hur denna kunskap kan tillämpas i utveckling av strategier för hållbart växtskydd i olika odlingssystem.

Forskning

Projekt

  • Sortblandning – ett robust odlingssystem https://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/sortblandning-ett-robust-odlingssystem/?page=9
  • Multifunktionella odlingssystem - länkning av växt-växt interaktioner, insekt skadedjursbekämpning och djurlivet
  • Funktionell botanisk mångfald: en väg till robusta odlingssystem
  • Tidig upptäckt av virussjukdomar i potatis med hjälp av infraröd teknik
  • Roll av nyckelpigors fotspår i växtskydd mot bladlöss
  • Nanoteknologi för innovativt skydd mot skadeinsekter
  • Samspel mellan växt genotyper med flyktiga ämnen: en hållbar kontroll av svamppatogener

Handledning

Doktorander

 

Iris Dahlin

Projekttitel: Multifunktionella odlingssystem - länkning av växt-växt interaktioner, insekt skadedjursbekämpning och djurlivet

Huvudhandledare: Velemir Ninkovic
Bihandledare: Robert Glinwood, Sönke Eggers och Ulrika Ganeteg

 

Tobias Lindblum

Projekttitel: Tidig upptäckt av virussjukdomar i potatis med hjälp av infraröd teknik

Huvudhandledare: Velemir Ninkovic
Bihandledare: Michael Felsberg, Jörgen Ahlberg och Reiner Lenz (från Linköping Universitet)

 

Dimitrije Markovic (doctorexamen 2014) 

Projekttitel: Allelobiotisk sammspel och och deras roll i biologisk bekämpning av bladlöss i majs

Huvudhandledare: Velemir Ninkovic

 

Frauke Fedderwitz  (doktorsexamen 2014)

Projekttitel: Snytbaggens födobeteende i relation till barrträdsplantors egenskaper 

Huvudhandledare: Göran Nordlander
Bihandledare: Niklas Björklund, Velemir Ninkovic

 

Andja Vucetic (doktorsexamen 2012)

Projekttitel: Beteende av vingade bladlöss i utsädespotatis växter
Huvudhandledare: Petrovic-Obradovic, University of Belgrade

Bihandledare: Velemir Ninkovic

Publikationer i urval

ORCID ID

Google Sscholar Citations

Ninkovic V, Markovic D, Rensing M (2020) Plant volatiles as cues and signals in plant communication. Plant, Cell & Environment. https://doi.org/10.1111/pce.13910

Vicherová E., Glinwood R., Hájek T., Šmilauer P. & Ninkovic V. (2020) Bryophytes can recognize their neighbours through volatile organic compounds. Scientific Reports 10: 7405. https://www.nature.com/articles/s41598-020-64108-y

Djuric N., Andric, G., Ninkovic, V., Prazic-Golic, M., Kljaic, P. & Radonic, A. (2020) Behavioural responses of Tribolium castaneum (herbst) to different types of uninfested and infested feed. Bulletin of Entomological Research, 110: 550-557. doi: 10.1017/S0007485320000024

Norkute M., Olsson, U. & Ninkovic, V. (2020) Aphids-induced plant volatiles affect diel foraging behaviour of a ladybird beetle Coccinella septempunctata. Insect Sciences 27: 1266-1275.  https://doi.org/10.1111/1744-7917.12734

Dahlin, I., Kiær, L.P., Bergkvist, G., Weih, M. & Ninkovic, V. (2020) Plasticity of barley in response to plant neighbors in cultivar mixtures. Plant Soil, 447: 537–55. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04406-1 

Ninkovic, V., Rensing, M., Dahlin, I., & Markovic, D. (2019) Who is my neighbor? Volatile cues in plant interactions. Plant Signaling & Behavior, Vol. 14, No. 9. https://doi.org/10.1080/15592324.2019.1634993

Markovic, D., Colzi, I., Taiti, C., Ray, S., Scalone R., Ali, J.G., Mancuso, S., & Ninkovic, V. (2019) Airborne signals synchronize the defenses of neighboring plants in response to touch. Journal of Experimental Botany, 70: 691-700. https://doi.org/10.1093/jxb/ery375

Rubene, D., Leidefors, M., Ninkovic, V., Eggers, S.  & Low, M. (2019) Disentangling olfactory and visual information used by field foraging birds. Ecology and Evolution, 9: 545–552. https://doi.org/10.1002/ece3.4773

Dahlin I., Rubene, D., Glinwood, R. & Ninkovic, V. (2018) Pest suppression in cultivar mixtures is influenced by neighbor-specific plant-plant communication. Ecological Applications, 28: 2187-2196. https://doi.org/10.1002/ece3.4773

Radonjic, A., Terenius, O. & Ninkovic, V. (2018) The phytopathogen powdery mildew affects food-searching behavior and survival of Coccinella septempunctata. Arthropod-Plant Interactions (Online) DOI: 10.1007/s11829-018-9617-x

Elhakeem, A., Markovic, D., Broberg, A., Anten, N. & Ninkovic, V. (2018) Aboveground mechanical stimuli affect belowground plant-plant communication. PLoS ONE 13(5): e0195646. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195646

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. (2018) Does the pine weevil (Hylobius abietis) prefer conifer seedlings over other main food sources? Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9946. 9 p https://doi.org/10.14214/sf.9946

Jodaugienė, D., Sinkevičienė, A., Pupalienė, R., Ninkovic, V. & Kriauciuniene, Z. (2018) Allelopathic effect of organic mulches on vegetable germination and early development. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 17(3), 73–82.

Markovic, D., Nikolic, N., Glinwood, R., Seisenbaeva, G. & Ninkovic, V. (2016) Plant responses to brief touching: A mechanism for early neighbour detection? PLoS ONE, 11(11): e0165742. doi:10.1371/journal.pone.0165742

Ninkovic, V., Markovic, D. & Dahlin, I. (2016) Decoding neighbour volatiles in preparation for future competition and implications for tritrophic interactions. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 23: 11-17, Open access

Fedderwitz, F., Nordlander, G., Ninkovic, V. & Björklund, N. (2016) Effects of jasmonate-induced resistance in conifer plants on the feeding behaviour of a bark-chewing insect, Hylobius abietis. Journal of Pest Science, 88(1): 97-105

Kegge, W., Ninkovic, V, Glinwood, R., Welschen, R.A.M., Voesenek L.A.C.J. & Pierik, R. (2015) Exposure to low red:far-red light conditions affects emission of volatile organic compounds and their effects on biomass allocation in neighbouring barley (Hordeum vulgare) plants. Annals of Botany 115: 961-970 PDF

Dahlin I., Vucetic A. & Ninkovic V. (2015) Changed host plant volatile emissions induced by chemical interaction between unattacked plants reduce aphid plant acceptance with intermorph variation.  Journal of Pest Science 88: 249-257

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. (2015) The structure of feeding behavior in a phytophagous insect (Hylobius abietis). Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 229-239

Vucetic A., Dahlin I., Petrovic-Obradovic O., Glinwood R., Webster B. & Ninkovic V. (2014) Volatile interaction between undamaged plants affects tritrophic interactions through changed plant volatile emission. Plant Signaling & Behavior; 9:e29517

Markovic D., Glinwood, R. & Ninkovic, V. (2014) Plant response to touch affects the behaviour of aphids and ladybirds. Arthropod-Plant Interactions 8: 171-181

 Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. (2014) Diel behaviour and time budget of the adult pineweevil Hylobius abietis. Physiological Entomology 39: 103-110

Kuhlmann F., Opitz S.E.W., Inselsbacher E., Ganeteg U., Näsholm T., Ninkovic V. (2013) Exploring the nitrogen ingestion of aphids — a new method using electrical penetration graph and 15N labelling. PLoS ONE 8(12): e83085

Ninkovic V., Dahlin I., Vucetic A., Petrovic-Obradovic O., Glinwood R. & Webster B. (2013) Volatile exchange between undamaged plants - a new mechanism affecting insect orientation in intercropping. PLoS ONE 8(7): e69431.

Dahlin, I. & Ninkovic, V. (2013) Aphid performance and population development on their host plants is affected by weed – crop interactions. Journal of Applied Ecology 50: 1281-1288

Ninkovic, V., Feng Y. Olsson, U. & Pettersson, J. (2013) Ladybird footprints induce aphid avoidance behavior. Biological Control 65: 63-71

Ninkovic, V., Al Abassi, S., Ahmed, E., Glinwood, R. & Pettersson, J. (2011) Effect of within-species plant genotype mixing on habitat preference of a polyphagous insect predator. Oecologia 166: 391–400.

Glinwood, R., Ninkovic, V. & Pettersson, J. (2011) Chemical interaction between undamaged plants- effects on herbivores and natural enemies. Phytochemistry 72: 1683–1689.


Glinwood, R., Ahmed E., Qvarfordt, E. & Ninkovic, V. (2011) Olfactory learning of plant genotypes by a polyphagous insect predator. Oecologia 166: 637–647

Kellner, M., Kolodinska Brantestam A., Åhman I. & Ninkovic V. (2010) Plant volatile induced aphid resistance in barley cultivars is related to cultivar age. Theoretical and Applied Genetics 121: 1133–1139.


Åhman, I., Glinwood, R. & Ninkovic, V. (2010) The potential for modifying plant volatile composition to enhance resistance to arthropod pests. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources 5, No. 006
  
Ninkovic, V., Glinwood, R. & Dahlin, I. (2009) Weed-barley interactions affect plant acceptance by aphids in laboratory and field experiments. Entomologia Experimentalis et Applicata 133: 38-45.


Ninkovic, V. & Åhman, I. (2009) Aphids acceptance of Hordeum genotypes is affected by volatile exposure and is correlated with aphid growth. Euphytica 169: 177-185 .

Bandara, K.A.N.P., Kumar, V., Ninkovic, V., Ahmed, E., Pettersson, J. & Glinwood, R. (2009) Can leek interfere with bean plant - bean fly interaction? Test of ecological pest management in mixed cropping. Journal of Economic Entomology 102: 999-1008.


Glinwood, R., Ahmed, E., Qvarfordt, E., Ninkovic, V. & Pettersson, J. (2009) Airbone interactions between undamagaed plants of different cultivars affect insect herbivores and natural enemies. Arthropod-Plant Interactions 3: 215–224.

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672541, 0739842233
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala