CV-sida

William Lidberg

William Lidberg
Leder en interdisciplinär forskargrupp som tittar på möjligheter och utmaningar med artificiell intelligens i Sveriges skogar. Stolt skapare av SLU markfuktighetskarta och SLU dikeskarta.

Presentation

Det genomgående temat i min forskning är att göra det lättare att planera infrastruktur och skogsskötsel. Problem som underdimensionerade vägtrummor och körskador inom skogsbruket och bristfälliga skyddszoner kan undvikas om man på förhand vet var i landskapet som vattnet finns, och hur det rör sig i marken. Kombinationen av mina intressen för geografiska informationssystem, datorkunskap och tillgången till alla Sveriges kartor ger mig enorma möjligheter att vara kreativ och testa nya metoder i stor skala.

Undervisning

Jag undervisar i marklära på norra Sverigeresan och analys av ekologiska data del 2.

Forskning

Ett av de största problemen med små vattendrag är att ingen vet var de finns. Små vattendrag saknas från dagens kartor vilket gör det svårt att planera aktiviteter kring dem. Det är ett problem som är extra tydligt inom skogsbruk där tunga maskiner ska arbeta nära vattendrag och fuktig mark. Min forskning består i att använda den nationella höjdmodellen för modellera fram ytligt grundvatten och små vattendrag. Resultatet är en markfuktskarta som kan användas vid skoglig planering. Överfarter och körvägar kan optimeras och körskador minimeras.

Bakgrund

Jag gick min grundutbildning i geoekologi vid Umeå universitet och doktorerade i markvetenskap vid SLU 2019.

Handledning

Huvudhandledare för en doktorand och biträdande handledare för fyra doktorander.

Publikationer i urval

2019

Lidberg, W., Nilsson, M. & Ågren, A. Using machine learning to generate high-resolution wet area maps for planning forest management: A study in a boreal forest landscape. Ambio (2019) doi:10.1007/s13280-019-01196-9

E Myrstener, H Biester, C Bigler, W Lidberg, C Meyer-Jacob, J Rydberg, R Bindler. Environmental footprint of small-scale, historical mining and metallurgy in the Swedish boreal forest landscape: The Moshyttan blast furnace as microcosm. The Holocene. Volym 29. pages 578-591. doi: https://doi.org/10.1177/0959683618824741

G Rocher‐Ros Ryan A. Sponseller, W Lidberg , C Mörth, R Giesler. Landscape process domains drive patterns of CO2 evasion from river networks. DOI: https://doi.org/10.1002/lol2.10108

2018

MKlaus D A. Seekell W Lidberg J Karlsson. Evaluations of Climate and Land Management Effects on Lake Carbon Cycling Need to Account for Temporal Variability in CO2 Concentrations. DOI: https://doi.org/10.1029/2018GB005979

2017

Leach J, Lidberg W, Kuglerová L, Kuglerova L, Peralta Tapia A, Ågren A & Laudon H (2017).  Evaluating topography-based predictions of shallow lateral groundwater discharge zones for a boreal lake-stream system  Water Resources Research, 53 (7),  pp.5420-5437. DOI:10.1002/2016WR019804

Lidberg W, Lundmark T, Nilsson M & Ågren A (2017).  Evaluating preprocessing methods of digital elevation models for hydrological modelling  Hydrological Processes, 31 (26),  pp.4660-4668. DOI:10.1002/hyp.11385

Tiwari T, Lidman F, Laudon H, Lidberg W & Ågren A (2017).  GIS-based prediction of stream chemistry using landscape composition, wet areas, and hydrological flow pathways  Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 122 (1),  pp.65-79. DOI:10.1002/2016JG003399

2016

Myrstener E, Lidberg W, Segerström U, Biester H, Damell D & Bindler R (2016).  Was Moshyttan the earliest iron blast furnace in Sweden? The sediment record as an archeological toolbox  Journal of Archaeological Science: Reports, 5 pp.35-44. DOI:10.1016/j.jasrep.2015.10.040

2015

Ågren A, Lidberg W & Ring E (2015).  Mapping Temporal Dynamics in a Forest Stream Network-Implications for Riparian Forest Management Forests, 6 (9),  pp.2982-3001. DOI:10.3390/f6092982

2014

Ågren A, Lidberg W, Strömgren M, Ogilvie J & Arp P (2014). Evaluating digital terrain indices for soil wetness mapping - a Swedish case study  Hydrology and Earth System Sciences, 18 (9),  pp.3623-3634. DOI:10.5194/hess-18-3623-2014

Länkar

https://twitter.com/William_Lidberg

https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/forskning2/dikeskartor/

https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/forskning2/markfuktighetskartor/

 


Kontaktinformation

Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868655, +46706295567
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Publikationslista: