CV-sida

Yezica Norling

Yezica Norling
Forskningsassistent på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för etologi och djurskydd, Uppsala.

Presentation

Aktiv i olika projekt inom området djurvälfärdsvetenskap, främst med fokus på positiv välfärd och känslotillstånd hos djur. Webbansvarig för Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

Bakgrund

Utbildning

  • Magisterexamen i biologi, SLU (2008)

Publikationer i urval

  • Skånberg, L., Gauffin, O., Norling, Y., Lindsjö, J., Keeling, L.J. (2018) Cage size affects comfort, safety and the experienced security of working dogs in cars. Applied Animal Behaviour Science 205, 132-40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.05.028.
  • Hartmann, E., Boe, K.E., Christensen, J.W., Hyyppä, S., Jansson, H., Jorgensen, G.H.M., Ladewig, J., Mejdell, C.M., Norling, Y., Rundgren, M., Sarkijärvi, S., Sondergaard, E., Keeling, L.J. (2015) A Nordic survey of management practices and owners' attitudes towards keeping horses in groups. Journal of Animal Science 93, 4564-4574.
  • McGowan, R.T.S., Rehn, T., Norling, Y. & Keeling, L.J. (2013) Positive affect and learning: exploring the "Eureka effect" in dogs. Animal Cognition DOI 10.1007/s10071-013-0688-x
  • Burman, O., McGowan, R., Mendl, M., Norling, Y., Paul, E., Rehn, T. & Keeling, L. (2011) Using judgement bias to measure positive affective state in dogs. Appl. Anim. Behav. Sci. 132: 160-168.
  • Norling, Y. and Keeling, L. (2010) Owning a dog and working: a telephone survey of dog owners and employers in Sweden. Anthrozoös 23, 157–171.