CV-sida

Yuval Zelnik

Yuval Zelnik
För mer information om Yuval, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Växtekologi
Telefon: +4618672409
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala