CV-sida

Yuval Zelnik

Yuval Zelnik
För mer information om Yuval, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för ekologisk miljövård
Telefon: +4618672409
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala