29 nov

Kättestad, Nykil

SustAinimal tipsar: Vallträff i Kättestad

Vallfoder är grunden för en bra produktion på djuren. Vi kommer att diskutera hur vi når högsta kvalitet både ur näringsmässig och hygienisk synvinkel. Vi tittar i silon och luktar och känner.

Medverkande på träffen är Elisabet Nadeau från SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad (ansvarig för Nod Väst i SustAinimal), Helene Westman, HW Dairy Consulting, växtodlingsrådgivare från Hushållningssällskapet och JR energi & lantbruk.

 

Mer information och anmälan

Fakta

Tid: 2022-11-29 09:00 - 12:00
Ort: Kättestad, Nykil

Kontaktinformation