16 apr

Online

SustAinimal tipsar: Fortbildningskurs för rådgivare om naturbetesbaserad produktion 16 och 25 april

Den här fortbildningskursen kommer att ha fokus på produk­tionsaspekter vid betesbaserad djurhållning på ängs- och betes­marker. Under kursen tar vi bland annat upp betesstrategier, tillväxt hos betesdjur, ekonomiska faktorer, näringsvärde i bete samt hur du är en bra rådgivare om produktionsaspekter på ängs- och betesmarker. Det är två halvdagar den 16 april och 25 april.

Föreläsare

Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara.

Eva Spörndly, tidigare forskare vid SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Margareta Dahlberg, produktionsrådgivare MD Lantbruksråd

Detaljerat program kommer.

Information och anmälan

Kursen ges inom ramen för ett program för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker. Kursen är kostnadsfri och vänder sig till rådgivare.

Datum: 16 och 25 april

Tid: 8:30-12 båda dagarna

Anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats

Fakta

Tid: 2024-04-16 08:30
Ort: Online
Arrangör: Jordbruksverket
Sista anmälningsdag: 12 april 2024

Kontaktinformation