26 jun

KRUSENBERG

IUFRO 2024 - In congress excursion med FRAS

Träd mot en blå himmel i Krusenberg

Exkursionen ”Joint efforts to take forest management into the future” ska visa vilka vinster som samverkan mellan akademi, näring och samhälle kan ge.

I juni 2024 är Sverige värd för den 26:e IUFRO World Congress, en vetenskaplig skogskongress som arrangeras vart femte år. FRAS-programmet är arrangör för en av exkursionerna under konferensen.

Titeln är ”Joint efforts to take forest management into the future”, och exkursionen ska visa vilka vinster som samverkan mellan akademi, näring och samhälle kan ge.

Under exkursionen visas och diskuteras ämnen som blandskogsskötsel, föryngringsmetoder, skogsskador, tillväxthöjande åtgärder, mångbruk och digitala hjälpmedel.

Exkursionen, som genomförs på fastigheten Krusenberg utanför Uppsala, är bara öppen för deltagare i IUFRO-kongressen.

Fakta

Tid: 2024-06-26
Ort: KRUSENBERG
Arrangör: FRAS

Kontaktinformation