SLU-nyhet

Prisbelönt verktyg identifierar kunskapsluckor i stora datamängder

Publicerad: 14 november 2016
Alejandro Ruete.jpg

Alejandro Ruete, forskare vid SLU, har vunnit första pris i en internationell tävling med en webbapplikation som illustrerar tidsmässiga och geografiska luckor i stora datamängder från LifeWatch och GBIF.


Stora artdatabaser är en tillgång i forskning och naturvård, men för att ge tillförlitliga analyser behövs ett underlag med tillräckligt stor mängd data. Det kan vara svårt att veta om det finns tillräckligt med data eller om det saknas data om en art. Alejandro Ruete, forskare vid SLU, har tagit fram ett verktyg som identifierar dessa kunskapsgap. Nu har han fått pris av Global Biodiversity Information Facility för verktyget som kan användas på alla typer av organismer och alla delar av världen.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) är en global dataportal för biologiska fynddata från hela världen. Varje år anordnar GBIF "Ebbe Nielsen Challenge" för att förbättra användningen av data. Alejandro Ruete vann första pris för sitt verktyg som kan identifiera luckor i data både i tid och rum.

Som en del av sitt bidrag i tävlingen utvecklade Alejandro två webbapplikationer som demonstrerar hur verktyget kan användas. Den ena, SLWapp, använder data från Svenska LifeWatch och visar var kunskap saknas för sju grupper av arter (groddjur fåglar, fjärilar, landlevande däggdjur, lockespindlar, sländor, och kärlväxter) i Sverige. Den andra, GBIFapp, använder data från GBIF och undersöker var data saknas för groddjur i Europa – tidsmässigt och geografiskt.
Alejandro får förstapriset på 20,000 euro och hans bidrag valdes ut av en expertjury bland totalt 16 bidrag.

– Det som gjorde det vinnande bidraget så attraktivt var att det är så enkelt och användbart. Det bygger på enkla data om förekomst av en art och kan användas på alla geografiska regioner och taxonomiska grupper, säger Roderic Page, professor vid universitet i Glasgow och ordförande i juryn.

Fakta:

Ebbe Nielsen var en dansk entomolog, systematiker och grundare av GBIF.


Kontaktinformation