SLU-nyhet

Ny rapport om affärsmodeller för humleodlare

Publicerad: 21 februari 2017

Det ökade intresset för småskaligt producerad öl har gjort att antalet svenska mikrobryggerier har vuxit påtagligt de senaste åren, men det saknas fortfarande en betydande produktion av svensk humle.

Med syftet att underlätta för mikrobryggerier och lantbrukare som har intresse av att starta kommersiell humleodling i Sverige har agronomstudenterna Frida Henriksson, Sanna Lindkvist, Lena Norrström, Fabian Ringdahl och Ellen Steneryd identifierat, beskrivit och resonerat kring hur olika affärsmodeller för humleodlare kan se ut samt gjort konsekvensbeskrivningar av de olika alternativen. Else-Marie Strese från POM har bidragit med att presentera humleklonerna i den Nationella genbanken och sitt arbete med humle. 

 

Läs hela rapporten här!


Kontaktinformation

Else-Marie Strese, projektledare för Sparrisuppropet
Programmet för odlad mångfald/Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU else-marie.strese@nordiskamuseet.se, 0150-48 75 20

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se