SLU-nyhet

”Starkare miljölagstiftning krävs för en hållbar framtid”

Publicerad: 13 juli 2018

Sveriges koldioxidbudget kommer att ha förbrukats på endast 6–12 år med nuvarande utsläpp, sedan är det tvärstopp för fossilbränslen. Misslyckas dagens politiker med att bromsa utvecklingen riskeras respekten för demokratin i Sverige.

Detta skriver SLU-professor Hans Liljenström tillsammans med åtta andra på DN Debatt. De frågar sig varför de stora frågorna om en hållbar framtid inte syns mer i valrörelsen. För många svenskar är oron för klimatet den största.

De efterlyser flera åtgärder för att nå ett hållbart samhälle, bland annat förstärkningar av miljölagstiftningen av främst fyra skäl:

  1. En starkare miljölagstiftning ger politiker mod att fatta beslut som skyddar framtida generationers livsmöjligheter
  2. Näringsliv, städer och kommuner behöver tydliga spelregler att införa fossilfria alternativ
  3. Lagstiftningen skyddar svaga grupper och minoriteter mot majoritetens övergrepp
  4.  En viktig uppgift för en klimatlagstiftning är att göra klart vilka som har ansvar för en eventuell framtida klimatkatastrof

Debattartikeln avslutas med uppmaningen till de politiker som väljs i höstens val bör sträva efter en blockövergripande överenskommelse om skärpta miljölagar. Det skulle ge politikerna förutsättningar för att agera långsiktigt.

Läs hela debattartikeln på DN debatt här


Kontaktinformation