SLU-nyhet

Arbetet med uppdateringar och nyregistrering i SKUD återupptas

Publicerad: 28 januari 2022

På uppdrag av Programmet för odlad mångfald och med hjälp av finansiering av Naturvårdsverket har SLU Artdatabanken arbetat med att ta fram en teknisk lösning för SKUD som är anpassad till dagens krav på säkerhet och drift. Under arbetets gång har det inte varit möjligt att lägga in nya poster i databasen.

Nu återupptas det viktiga arbetet med uppdatering och nyregistrering av kulturväxtnamn i SKUD!

SKUD är en databas som används av många olika intressenter och detta besked är efterlängtat.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92