SLU-nyhet

Pedagogiska priset 2021 går till

Publicerad: 25 januari 2022

Nu är det klart vilka som får ta emot pedagogiska priset för 2021. Totalt nominerades 11 personer till det individuella priset samt tre grupperingar till lagpriset.

Vinnare av SLU:s individuella pedagogiska pris 2021

Professor, Jörg Brunet, Sydsvensk skogsvetenskap, S-fakulteten

Professor Jörg Brunet har alltid strävat efter att utveckla undervisning av hög kvalitet och med studentens lärande i centrum, vilket också tydligt har avspeglats i mycket höga resultat på kursvärderingarna.

Under pandemin har Jörg också genomfört omfattande
anpassningar av sin undervisning, vilket har fått stor uppskattning av studenterna och som har tjänat som gott exempel för andra lärare.

Vinnare av SLU:s pedagogiska lagpris 2021

MOTT - Marketing and Organisation Theory Teaching Track,
Institutionen för ekonomi, NJ-fakulteten

MOTT* - Marketing and Organisation Theory Teaching Track vid institutionen för ekonomi, har på ett kreativt sätt utvecklat sin undervisning med fokus på pedagogisk utveckling och progression.

MOTTs lärare har arbetat utifrån case- och projektmetodik samt utvecklat undervisningen i generiska färdigheter, såsom kritiskt tänkande och förmågan att arbeta i grupp. Pandemin har också drivit på deras sätt att designa utbildningen utifrån ”flipped-classroom” och alternativa examinationsformer.

Fakta:

SLU delar från och med 2006 ut två stycken pedagogiska pris för "föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning". Ett pris är alltid individuellt men kan delas (lärare, studierektor eller motsvarande) och ett kan vara ett lagpris (lärarlag, institution eller motsvarande).​ Prisbeloppet är 25 000 kronor.