SLU-nyhet

SLU på plats i Borgeby igen

Publicerad: 23 juni 2022
Hösträngar på åker. Foto.

Hur skyddar vi bäst våra grödor från sjukdomar eller andra typer av angrepp? Det är några av de frågor som SLU-forskare kommer att diskutera vid årets lantbruksmässa Borgeby Fältdagar den 29–30 juni.

SLU deltar med en egen monter (M:36). Där kan besökarna under båda dagarna ta del av forskarpresentationer och paneldiskussioner. En av punkterna handlar om Växtskydd på flera fronter. Där kommer man att lyfta ett axplock av SLU:s forskning inom området och också ta med besökarna ut på fältvandringar.

– Växterna vi odlar drabbas av sjukdomar och insektsangrepp, och det kommer in nya farsoter när klimatet förändras. Vi behöver flera olika strategier för att skydda våra odlingsfält från skadegörande organismer och ogräs, säger Anneli Lundkvist, ordförande för SLU Nätverk växtskydd.

Växtskydd på flera fronter

I SLU:s monter M:36 kl. 13-16 den 30 juni.

  • Kan gensaxar, odlingsstrategier och bekämpningsmetoder lösa framtidens utmaningar? Hur skyddar vi bäst våra grödor? Lyssna på korta föredrag, diskutera växtskydd och gensaxar med vår panel av inbjudna experter och följ med ut i försöksfältet. Arrangeras av SLU Nätverk växtskydd med deltagare från SLU, Lantmännen m.fl.

Vall- och grovfoder årets tema

Förutom föredrag i den egna montern deltar SLU med programpunkter i seminarietälten Vallen och Vippan.

Årets tema är Vall- och grovfoder och i seminarietältet Vallen kommer Anne-Maj Gustavsson att berätta om Fördelning av kväve till vall onsdagen den 29 juni. Torsdag den 30 juni pratar Cecilia Muller om att Odla grovfoder till häst och Ingrid Wesström och Abraham Joel om Bevattning och torktålighet i vall.

I seminarietältet Vippan deltar SLU Fältforsk, SLU Epok och SLU Grogrund med varsin presentation.

– Kom gärna och besök oss om du har vägarna förbi Borgeby. I montern kommer vi att ha aktiviteter och program under hela mässan. Vi pratar allt från vildsvin, snabbväxande lövträd, biogas, hästar och hundar. Våra studenter är självklart på plats och vi tar pulsen på vilka globala mål inom Agenda 2030 som är viktigast för besökarna, säger Fanny Malmström.

Fakta:

Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält med över 450 utställare och 20 000 besökare. SLU deltar på lantbruksmässan på många sätt, bland annat i demonstrationer av marktryck, med punkter i seminarietälten och med en egen monter (M:36).


Kontaktinformation

Fanny Malmström
projektledare för Borgeby fältdagar 2022,
projektledare vid Kompetensutveckling för yrkesverksamma
, tel. 073-04 61 276.